Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Originaltittel:
Utendørs aktivitetsområder for
dansing med hovedvekt på
breakdance, -ulike dekktyper

Skrevet av:
Christopher N. Diaz Linnerud

Utgitt ved:
Universitetet for miljø-og biovitenskap,
Institutt for landskapsplanlegging

Sammendrag

Breakdansutøvere legger først og fremst vekt på dekket når de velger seg danseområder utendørs. Med spørreundersøkelse, analyser og utprøving av eksempler på dekktypene plasstøpt betong, epoksy malt på asfalt, forskalingsplater av tre og polert naturstein som grunnlag, er kriterier for krav til dekker for breakdans utendørs formulert og definert.Tre er utøvernes foretrukne materiale, og siden tre også er det materialet som gir færrest helseskader på grunn av gode sviktegenskaper, anbefales det at bruk av tredekker vurderes når aktivitetsområder for dans planlegges. Men siden tre er et kritisk materiale med hensyn til holdbarhet i uteklima, er dette en utfordring som må bli gjenstand for videre vurderinger og utprøvinger. Bruk av produktet Accoya kan være interessant å prøve ut.

Annen informasjon

38 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Temaside

Andre utendørsanlegg

Her finner du en oversikt over anleggstyper som på godeidrettsanlegg.no er sortert under kategorien "Andre utendørsanlegg" og har en egen temaside.

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt

Bordtennis for alle på Romerike

De siste fire årene har 36 nye utebord for bordtennis blitt utplassert på Romerike. Hvam IL og Haga IF har gjennom prosjektet "Bordtennis for alle på Romerike" skapt møteplasser for både...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund har utviklet et konsept for nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget, kalt "Friplassen", er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet eller...

Innholdstype: Temaside

Danseanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om danseanlegg, så som linker til Norges Danseforbund, veiledere og banemål.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Publikasjon
Logo NMBU med tekst

Fagrapport: Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur (2018)

Fagrapporten "Studie av kommunal og fylkeskommunal planlegging for nærtur - Om kommunal og regional planlegging for etablering av turveier og turstier i nærmiljøet" tar utgangspunkt i at...

Sider