Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive vinteridrett som før. I fremtiden vil man kanskje være avhengig av å produsere snø i store mengder for å kunne drive vinteridrett. Lagring av snø er da også en problemstilling, som igjen betyr at store mengder snø skal distribueres i løypenettet og prepareres.

Originaltittel:
Optimalisert snølogistikk i
forbindelse med VM i Granåsen
2021 

Skrevet av:
Frøydis Amundal og Irina Øhrbom

Utgitt ved:
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet,
Fakultet for teknologi,
Institutt for maskinteknikk og logistikk

Sammendrag

Oppgaven konsentrerer seg om den østlige delen av løypenettet i Granåsen. Dette er den delen av løypenettet som ikke ligger på stadionsiden, og som mangler den vesentlige infrastrukturen for snødistribusjon slik det fremstår i dag.

Avgjørende for hvordan snø skal distribueres i et anlegg er hvor den lagres eller produseres. Optimal plassering av et snølager eller produksjonssted vil være så nært der snøen skal brukes som mulig. Faktorer som dog spiller inn på plasseringen vil være plassbehov, eksponering for klimatiske forhold, type underlag, drenering, i tillegg til estetiske hensyn.

Transport og utlegging av snø krever store, tunge maskiner. Fra Beitostølen har man erfart at 65 % av kostnaden tilknyttet kunstig snø kommer ved transport, utlegging og preparering av løypene. Store og tunge maskiner krever også god infrastruktur. God infrastruktur kjennetegnes ved god transportflyt slik at man ikke får opphopninger.

Det ble vurdert tre grunnlag for produksjon, lagring og distribusjon: sentralt lager/produksjon, lokal produksjon med få produksjonsenheter og lokal produksjon med flere produksjonsenheter. I tillegg, vurderes kostnadene med hensyn på ulike værsituasjoner.

Anslåtte kostnader er innhentet fra relevante kilder og sammenstillingen viser at lokalproduksjon av snø ved knutepunkter i traseen er det rimeligste alternativet. Dernest kommer snølagring og til sist lokalproduksjon i hele traseen som det mest kostbare alternativet.

Det vurderes dit hen at ingen av de tre alternativene er fullgode løsninger individuelt, men at kombinasjonsløsninger mellom de ulike alternativene bør undersøkes videre. Snølagring i mindre eller større lager ansees å være nødvendig uansett løsning for å sikre seg mot ugunstige værforhold.

Hele oppgaven kan leses ved å klikke på "last ned fil".

Annen informasjon

57 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snøhøsting til Granåsen skisenter (2018)

Oppgaven undersøker muligheten for å benytte seg av snøhøsting til snølagring i Granåsen skisenter. Denne metoden går ut på å samle opp snø fra ulike arealer for å så transportere den til et snølager...

Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snølagring (2018)

Oppgaven undersøker hvilke tildekkingsmaterialer som egner seg best for snølagring. Det har blitt gjort enkle kostnadsestimater mellom bruk av sagflis og tekstilduk som dekkemateriale.

Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Utvikling av snøfanger (2019)

Oppgaven tar for seg konseptutvikling av en snøfanger, med særlig hensyn på utforming og effektivitet. Det har blitt utført testing av syv småskala-modeller i vindtunnelen for å finne reduksjonen av...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet SNÖRIK - Snøforskning og innovasjon over riksgrensen

Interreg-prosjektet SNÖRIK er nå godt igang med flere aktiviteter. Med blant annet aktivitet innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring, vil prosjektet bidra til å opprettholde og spre...

Innholdstype: Veiledere

Alpinanlegg - Planlegging, bygging og drift

Du finner her en veileder for planlegging, bygging og drift av alpinanlegg, utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Skiforbund i 2011.

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 36

Den siste tiden har mange særforbund kunnet glede seg over nyåpnede idrettsanlegg rundt om i Norge. Her har vi samlet informasjon fra Norges skiforbund, Norges Vannski og Wakeboard forbund og Norges...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 50

De siste to ukene er det mange nyheter om anlegg og relatert til anlegg fra særforbundene i norsk idrett: velodrom, økonomisk støtte til skileikanlegg, skolegårdskart, støymålinger og strandrydding...

Innholdstype: Aktuelt

Åpning av verdens nordligste rulleskianlegg i Hammerfest

Hammerfest kommune har bygget en rulleskitrasé på 2,7 km i Reindalen, og Hammerfest skiklubb har vært med å utvikle anlegget.

Sider