Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Bacheloroppgave: Oppvarming av tribuneseter i ishall (2015)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven omfatter utvikling av et konsept for oppvarming i en ishall. Tre alternativer er diskutert, og konklusjon er at bruk av setevarme gir best komfort og lavest energibehov. Systemet er foreslått koblet mot et solcelleanlegg som energikilde.

Originaltittel:
Oppvarming av tribuneseter
i ishall - En tverrfaglig
bacheloroppgave mellom
konstruksjonsteknikk og VVS

Skrevet av:
Marius Normann, Kristian Rønning
og Lars Marius Strande

Utgitt ved:
Høgskolen i Sør-Trøndelag,
Avdeling for teknologi,
Program for maskinteknikk og logistikk

Sammendrag

En ishockeyhall har store utfordringer når det kommer til oppvarming av publikumsområdet. Tilskuerne har et foretrukket termisk klima, og utøverne har et annet. I tillegg er det viktig at isen holder en god kvalitet. I mange ishockeyhaller rundt omkring i Norge løses dette med å varme opp hele volumet i hallen med oppvarmet ventilasjonsluft. Når mange av hallene også er dårlig termisk isolert skaper dette en konflikt, både økonomisk og med hensyn til termisk komfort blant tilskuerne.

I denne oppgaven har vi sett på alternative løsninger for å sikre et godt termisk klima for publikum uten unødvendig spillvarme til omgivelsene. Vi har utviklet to separate alternativer: ribberørsradiator basert på konveksjon og varmeseter basert på termisk konduksjon. Ribberørsradiatorer er kjent fra kirken og kan bruke overskuddsvarme fra isproduksjon. Den plasseres under setet for å varme opp luften som da vil stige opp. Varmesetet er et vanlig tribunesete med elektrisk varmelement. Vi har bygd prototyper som er testet ut i Leangen ishall over en periode på fire måneder.

Vi har konkludert med at varmesetene vi har utviklet har et stort potensiale for å kunne erstatte en vesentlig del av oppvarmingen gjennom ventilasjonen, og vil kunne redusere energibruken i ishallen. 25 m2 solceller på taket kan dekke all energien setene trenger. Vi har også sett at dette kan være et godt alternativ for flere typer idrettsanlegg hvor temperaturen kan være lav, for eksempel fotballarenaer, bandybaner og tribuner rund hoppbakker. I tillegg har vi funnet at i en romtemperatur på 11 °C vil det være nok med 20 W/tilskuer. Dette er langt lavere enn dagens situasjon hvor det ikke er urimelig å anta opp mot 200 W/tilskuer, avhengig av antall tilskuere på tribunen.

Prototypen av setet med innebygd varme har individuell styring slik at hver tilskuer kan bestemme sin egen termiske komfort. Dette sikrer også at setene ikke gir fra seg unødvendig spillvarme når det ikke brukes. Det andre konseptet, ribberørsradiator, har ikke denne muligheten og vil nødvendigvis ikke være like effektiv, men kan til gjengjeld anvende overskuddsvarme fra isproduksjonen.

Annen informasjon

23 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Logoer NLF, NBF og NSF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Norges Luftsportforbund skriver om årets Guide til vinterflygning, Norges Bandyforbund er kritiske til at Valle Hovin ikke blir islagt i vinter og Norges Skytterforbund rapporterer fra en rettssak...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Vurdering av smeltevann fra innendørs ishall (2016)

Denne oppgaven, skrevet våren 2016 ved NTNU, undersøker potensialet for gjenbruk av smeltevann til isproduksjon og -preparering i en ishall.

Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Verktøy

Hvilke faktorer påvirker iskvaliteten?

Dette infobladet utarbeidet av US Figure Skating adresserer faktorer som påvirker iskvaliteten i en ishall. Vannkvalitet, vanntemperatur, istemperatur, lufttemperatur og luftfuktighet er temaene i...

Innholdstype: Temaside

Isanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere

Ispreparering i Vancouver 2010

Du finner her et informasjonsblad som omhandler is og ispreparering utarbeidet til de Olympiske vinterlekene i Vancouver 2010.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Byggeindustrien, Trond Joelson

Jessheim Is- og Flerbrukshall

Jessheim Is- og Flerbrukshall ligger i utkanten av Jessheim sentrum, i Ullensaker kommune, Akershus. Anlegget sto ferdig i januar 2014, og er kommunens første innendørstilbud for isidretter.

Innholdstype: Veiledere
Konsepthall Curling

Konsepthall Curling

I 2015 kom Norges Curlingforbund med en oppdatert versjon av rapporten ”Konsepthall Curling” fra 2007 . Rapporten er en teknisk og økonomisk veileder for bygging av curlinghaller.

Innholdstype: Publikasjon

Konseptvalgsutredning: Risenga og Atlanten idrettspark (2018)

Atlanten og Risenga idrettspark er to idrettsparker med flere fellesnevnere; relativt lik bygningsmasse med en blanding av idrettsanlegg og andre offentlige bygg der det både er rehabiliteringsbehov...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Leangen Curlinghall. Foto: Gode idrettsanlegg

Leangen Curlinghall

Norges Curlingforbund hadde utpekt Trondheim som et satsingsområde for etablering av dedikert curlinghall, og gjennom god inntjening i AS Curlingbaner og programsatsningsmidler fra...

Sider