Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.


Originaltittel:
Bruk av glass som filtermedia i
behandlingsanlegg for svømme-
basseng

Skrevet av:
Elizabeth Svendsen

Utgitt ved:
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling
for teknologi, Program for kjemi- og
materialteknikk

Sammendrag

Renseteknologi for svømmebasseng er et felt i rask utvikling internasjonalt. I Norge må mange svømmebasseng stenges på grunn av foreldelse og høye energi- og vannkostnader. I tillegg er det økt bekymring internasjonalt for klororganiske forbindelser og deres potensielle innvirkning på badegjestene. Dette har ført til økt forskning på alternative metoder for rensing og desinfeksjon av vann i svømmebasseng.

Tradisjonelt betraktes bruk av trykksatte sandfiltre som en god teknologi for svømmebasseng.

Denne rensemetoden er godt utviklet teknisk, og regnes for å være relativt robust med hensyn på ytelse og varierende belastning. I Tyskland og England betraktes glasspartikler som et relevant alternativ, og mange eksperimenter med glass som filtermedia er blitt satt opp.

Både levetiden til filtermediet og renseytelse kan ventes å bli forbedret ved å endre filtermediet til glass partikler. Løsningen er lite kjent i Norge, og det er ikke kjennskap til at det er vært forsøkt å bruke glass som filtermedie i et offentlig svømmebasseng i Norge tidligere.

Målet med denne bacheloroppgaven var å vurdere knust, resirkulert glass som filtreringsmedie for rensing av bassengvann. Et pilotanlegg ble installert i en delstrøm med de konvensjonelle trykksatte sandfiltrene på Husebybadet, et offentlig svømmebasseng i Trondheim, Norge. Pilotanlegget inkluderte en pumpe, et rotameter og et trykksatt glassfilter. Over en tre ukers periode ble data for vannmengde og trykkfall over både sand og glassfilter samlet inn. I tillegg ble tilbakespylingsvannet analysert med hensyn på suspendert stoff, totalt tørrstoff, gløderest og rest koagulant. Rest koagulant ble testet for å undersøke om flokkuleringsmiddelet som tilsettes før filtrene fungerte tilfredsstillende.

Det ble konkludert med at glass er et lovende alternativ til sand som filtreringsmedie for rensing av vann i svømmebasseng. Forsøket indikerer at glassfiltermediet krever kortere tilbakespyling enn sandfiltermediet. I tillegg ble det konkludert med at flokkuleringsmiddelet fungerte tilfredsstillende.

Forsøket har dermed lagt et grunnlag for videre arbeid, i form av analyse av bakterier og klororganiske forbindelser, varighet av tilbakespyling, og potensiell reduksjon i kostnader og energiforbruk.

Annen informasjon

67 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon
Logo Senter for idrettsanlegg og teknologi

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Innholdstype: Aktuelt

Bade- og svømmeanlegg som virker

Det er en historisk satsing på nye bade- og svømmeanlegg i Norge, og planleggere og entreprenører jobber på høygir for å levere nye prosjekter. I en slik situasjon kan det lett skje at produksjon...

Sider