Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Artikkel: Energibruk og opplevd helse i svømmehaller (2019)

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Med sitt høye energibruk og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En nylig gjennomført studie har sett på sammenhengen mellom svømmernes helse og svømmehallens tekniske installasjoner og driftsstrategier. Resultatene er publisert av IOP Science.

Originaltittel: Energy use and perceived health in indoor swimming pool facilities

Sammendrag

Med sitt høye energikonsum og krevende inneklima utgjør svømmeanlegg en av de mest kompliserte bygningskategoriene i Norge. En spørreundersøkelse ble utarbeidet for å innhente informasjon om brukernes helse og komfort, samt anleggenes tekniske installasjoner og driftsstrategier. Undersøkelsen ble distribuert til 250 anlegg over hele Norge, hvorav 45 anlegg deltok i studien.

Ved bruk av den statistiske metoden multippel lineær regresjon (en teknikk for å estimere den lineære sammenhengen mellom én avhengig variabel og to eller flere uavhengige variable) ble det funnet at ca. 75% av levert energi kan tilskrives badebelastningen og antall åpningsdager per år. Ingen korrelasjon mellom levert energi og brukernes helse og komfort ble funnet, men sammenhengen mellom badende og ansattes helse og komfort var signifikant. Det betyr at i anlegg hvor ansatte regelmessig rapporterer om dårlig inneklima, rapporterer også badende regelmessig om dårlig inneklima. Generelt ble det oftere rapportert om misnøye fra badende i større badeland, sammenlignet med for mindre konvensjonelle svømmeanlegg. Badelandene rapporterte også om signifikant lavere luftutskifte per time, noe vi vet kan relateres til mer forurensinger og dårligere luftkvalitet.

Hele artikkelen finner du den via denne linken: Energy use and perceived health in indoor swimming pool facilities (artikkelen er skrevet på engelsk) Therese B. Nitter et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 609 042051

 

Ønsker du å laste ned sammendraget, gjør du det via knappen under.

Annen informasjon

60 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Petter Solheim

Alexander Dale Oen Arena

Olympisk standard er stikkordet som beskriver arenaen. Samtidig er det laget slik at alle brukergrupper skal kunne nyte og benytte anlegget. Her kan du svømme i et 50-meters basseng med høy...

Innholdstype: Veiledere
Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndbok for svømmeanlegg

Anleggshåndboken er utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Håndboken skal fungere som en veileder for svømmeklubber/ svømmegrupper i fleridrettslag, som har behov for økt tilgang til svømmeanlegg, eller...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Effektiv energibruk i svømmeanlegg (2016)

Det er kjent at svømmeanlegg er dyre i drift og at de ikke sjeldent må legges ned fordi det ikke finnes nok penger til å utbedre bygningsskader. Svømmeanlegg er en veldig komplisert bygningstype som...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Hvordan påvirker UV-bestråling luftkvalitet i innendørs svømmeanlegg? (2018)

Det er kjent at det dannes mer trihalometan (THM), sammen med andre desinfiserings- biprodukter (DBP) i vannet, ved bruk av UV-bestråling. Samtidig reduserer UV-bestråling konsentrasjonen av bundet...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Slik bygger du skadefrie svømmebassenger (2018)

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse....

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Tørrklor, flytende klor, elektrolyse og dannelsen av desinfiseringsbiprodukter (2018)

Hvordan klor dreper bakterier, cyster og andre sporer omtales som et akademisk puslespill. Uavhengig av desinfiseringsagent for vannet er det likevel enighet om at effektiviteten til de ulike...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Filtersystem for rensing av bassengvann (2013)

Oppgaven omfatter feltforsøk med to medier, sand og glass, for rensing av bassengvann. Forsøkene sammenstilles med sikte på å avdekke forskjell i rensetekniske egenskaper for de to mediene.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Prosedyrer for prøvetaking i svømmebasseng (2013)

Oppgaven omfatter verifikasjon av ulike metoder for prøvetaking og analyse i svømmebasseng. Manuelle prøver utført iht. bassengforskrift sammenlignes med on-line analyser og prøver tatt av...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av holdbarheten til natriumhypokloritt og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier (2018)

Hensikten med oppgaven "Undersøkelse av holdbarheten til desinfeksjonsmiddelet natriumhypokloritt (NaOCl) og sammenlikning av to desinfeksjonsteknologier med hovedvekt på vannkvalitet i...

Innholdstype: Aktuelt

Bade- og svømmeanlegg som virker

Det er en historisk satsing på nye bade- og svømmeanlegg i Norge, og planleggere og entreprenører jobber på høygir for å levere nye prosjekter. I en slik situasjon kan det lett skje at produksjon...

Sider