KG2021 logo

Workshop: Vinterdrift på kunstgressbaner

Aktuelt fra prosjektet KG2021

KG2021 ønsker å komme med sine beste råd om hvordan generelt god vinterdrift kan gjennomføres, både for drifter og bruker av kunstgressbanen. Workshopen ble gjennomført med støtte fra Handelens Miljøfond. Målet for workshopen var å omdanne taus kunnskap til eksplisitt kunnskap, gjennom kunnskap- og erfaringsutveksling mellom workshopens deltakere.

Workshop

Mandag 4. november var det duket for en halvdags workshop hvor prosjektets deltakere bidro med verdifulle erfaringer og kunnskap omkring vinterdrift av kunstgressbaner.

Fokuset for workshopen var å forenkle kunnskap og utarbeide lette råd som effektivt kan gi stor uttelling på vinterdriften. Arbeidet på mini-workshopen skal omarbeides til to plakater som kan sendes ut til, og benyttes av, kommuner, driftspersonell, idrettslag, trenere og spillere.

Arbeidet med disse plakatene er samtidig et oppspill til KG2021 sin egen forvalting, drift og vedlikeholdsmanual, som etter planen skal skrives i 2021. Manualen vil være basert på erfaringer gjort i prosjektarbeidet.

Har du et godt råd?

Prosjektet KG2021 setter pris på alle innspill. Sitter du på sterk kunnskap om vinterdrift og ønsker å bidra? Hva er ditt beste råd for god vinterdrift? Send gjerne dine innspill til prosjektets e-post kg2021@siat.ntnu.no.

Om KG2021

KG2021 er et innovasjonsprosjekt som eies av Viken fylkeskommune (tidligere Akershus og Østfold fylkeskommune), Trøndelag fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, Norges fotballforbund, Kulturdepartementet, samt andre aktører som finansierer prosjektet.