Placeholder image

Vil du jobbe hos oss?

Søknadsfrist 8. mai!

Det er nå en ledig stilling hos oss i Senter for idrettsanlegg og teknologi. Kanskje du, eller noen du kjenner, burde søke?

Er du interessert i idrett, fysisk aktivitet og anleggene som gjør det mulig å drive med dette? Ved Senter for idrettsanlegg og teknologi ved institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM) er det en ledig stilling som vitenskapelig assistent.

Du vil inngå i teamet som drifter kunnskapsportalen godeidrettsanlegg.no, og vil bidra til at kommuner og idrettslag har tilgang på oppdatert kunnskap om hvordan man realiserer bærekraftige anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Sammen vil vi også finne et prosjekt du kan fordype deg i, innen et relevant tema som du brenner for, f.eks. brukermedvirkning, behovskartlegging, prosjektledelse eller annet viktig tema for idretts- og nærmiljøanlegg.

Les mer og søk via jobbnorge.no