Faksimile fra forsiden til Prosjektveilderen

Vil du bidra til godeidrettsanlegg.no sin prosjektveileder for anleggsprosjekter?

godeidrettsanlegg.no ønsker innspill til "Prosjektveilederen for anleggsprosjekter"

"Prosjektmodellen" fra 2016 har blitt revidert og videreutviklet. Nå søker NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi, og godeidrettsanlegg.no, eksterne bidragsytere som vil bidra til ferdigstillelsen av veilederen.

Om prosjektveilederen

"Prosjektveilederen" bygger på godeidrettsanlegg.no sin "Prosjektmodellen" fra 2016. Nå er den imidlertid blitt omfattende revidert og videreutviklet. Veilederen forsøker å sammenfatte prosjektledelse og idrettspolitikk, og veileder anleggsutbyggere steg for steg gjennom anleggsprosjektet. Utgangspunktet for veilederen er anleggsprosjekter hvor et idrettslag er prosjekteier, men veilederen vil også kunne benyttes av andre prosjekteiere. 

Hvordan kan du bidra?

Vi søker nå eksterne bidragsytere som ønsker å komme med innspill og bidra til kvalitetssikring av veilederen. Frist for innspill vil være 1. november 2022. Dersom du ønsker å bidra, ta kontakt med forskningsassistent Johan Christie Ørke på johancor@stud.ntnu.no.