Logo SIAT

Velkommen til årets EiT-presentasjoner

Invitasjon til presentasjoner av resultatene fra Eksperter i team

I år, som tidligere år, inviteres du til å overvære presentasjonene fra SIATs Eksperter i team-oppgaver. Interessert i hva gruppene har funnet ut? Hold av datoen 26. april!

SIAT og Eksperter i team

I år som i fjor fasiliterer SIAT to såkalte landsbyer i emnet Eksperter i team ved NTNU. En landsby er en klasse med rundt 30 studenter som utforsker samme tema. SIATs to landsbyer er Idrettsteknologi og Innovative idrettsanlegg. Hver landsby deles inn i seks grupper som arbeider med sin egen oppgave innen temaet. Dette resulterer i en rapport, samt presentasjoner av resultatene mot slutten av semesteret. Dersom du er interessert i resultatene, har du nå mulighet til å overvære presentasjonene av gruppenes funn!

Presentasjonsdag

26. april vil begge landsbyene ha presentasjonsdag, der alle gruppene gjør rede for sine resultater. Presentasjonsdagen er åpen for alle, og krever ingen påmelding. Klokka 8.30 til 12.00 vil landsbyen Innovative idrettsanlegg presentere sine resultater, og klokka 13.00 til 16.00 vil Idrettsteknologi presentere sine funn. Begge presentasjonsrekkene vil foregå i salen KJL2 på Gløshaugen, som du kan finne frem til ved hjelp av karttjenesten Mazemap: KJL2

Oppgavenes problemstillinger

Landsbyen Innovative idrettsanlegg har i år problemstillingene:

 • Hvordan kan et bærekraftig flerbruksanlegg for fysisk aktivitet konseptualiseres, samtidig som det imøtekommer behovene til målgruppa, involverer ungdommer og øker fritidstilbudet i områder med lav aktivitet?
 • Hvordan gjennomføres vinterdrift og vedlikehold på et utvalg kunstgressbaner i Trøndelag med tanke på å redusere utslipp av gummigranulat til omgivelsene?
 • Hvilke energibesparende tiltak er mest egnet for eksisterende idrettsanlegg?
 • Hvordan øke verdiskapning for barn og unge knyttet til bruk av idrettsanlegg?
 • Hvordan opprette et midlertidig idrettsanlegg som dekker behovet for en flerbrukshall med rasjonell miljø- og ressursbruk i et urbant miljø?
 • Hvordan kan ski-VM i Granåsen måle ambisjonene de har på bærekraft, med fokus på økonomiske effekter?

Landsbyen Idrettsteknologi stiller med følgende problemstillinger: 

 • Aktivitetsapp for økt engasjement og folkehelse frem mot ski-VM i 2025.
 • Hvordan bruke teknologi til å forbedre sendingen rundt ski-VM i 2025?
 • Mulighetsstudie for bruk av laservåpen i skiskyting.
 • Kan kroppstemperatursensor brukes til å optimalisere oppvarmingsrutiner?
 • Hvordan optimalisere snølogistikken i Granåsen med tanke på kostnader og utslipp?

Om Eksperter i team

Eksperter i team er et mastergradsemne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Les mer om Eksperter i team på NTNUs nettside eller om SIATs landsbyer på SIATs nettside.

Du kan også lese om oppgavene og resultatene fra fjorårets utgave av Eksperter i team her på godeidrettsanlegg.no: "Eksperter i Team"-oppgaver 2022.