Nærbilde av fire hender som samler gummigranulat på kunstgressbane

Strengere krav til kunstgressbaner

Miljødirektoratet sender nå den endelige anbefalingen til ny forskrift til Klima- og miljødepartementet.

Forskriften setter blant annet følgende krav:

  • Det skal være en fysisk barriere rundt banen
  • Den ansvarlige for banen må sørge for forsvarlig håndtering av drens- og overvann og av snø for å hindre at gummigranulat havner på avveier
  • Brukere skal motta informasjon om hvordan de bidrar til å hindre spredning av gummigranulat

Kravet om barriere kan være kostbart, og er derfor foreslått å inntreffe når kunstgressbanen rehabiliteres eller bygges ny. 

- Alle idrettsbaner må sikres mot utslipp så lenge de bruker gummigranulat, men hvis de bytter til et annet fyllmateriale så faller kravene til håndteringen av gummigranulat bort, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, til miljodirektoratet.no.

Les mer på Miljødirektoratets nettsider:

Kunstgressbaner får strengere krav - miljodirektoratet.no (publisert 02.07.2020)