Logo #PÅBANEN

Storm IF vant for andre gang i #påbanen

Nyhet fra Norges Fotballforbund

Storm IF fra Skien er også i år én av vinnerne i konkurransen #påbanen - konkurransen hvor det gis pengepremier til de klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen, og ikke sprer seg ut i naturen eller blir med hjem i klær og sko. Storm IF vant i tillegg en kunstgressharv som bevis for godt arbeid rundt graunlatutfordringer.

- Det har vært et stort miljøfokus i fotballorganisasjonen, i media og fra myndighetenes side. Det er ingen tvil om at det har hatt effekt – noe tall fra Miljødirektoratet viser. Vi holder trykket oppe og arrangerer for andre år på rad en konkurranse hvor vi premierer de mest miljøbevisste klubbene. Jeg har stor tro på at vi skal klare å redusere svinnet med 90 prosent innen utgangen av 2020, sier anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold.

Tiltakene Storm IF har gjort er blant annet å installere rist i trappen ved inngangspartiet, fast dekke for snødeponier og tilleggsdeponier med veiduk som dekke.

Les mer hos NFF: Storm IF mottok #påbanen-pris