Logo SIAT

Oppgaveutlysning til "Eksperter i team" 2023

Har du innspill til en god studentoppgave?

I forbindelse med emnet Eksperter i team (EiT) ved NTNU, ønsker Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) innspill til tema og problemstillinger knyttet til idretts- og nærmiljøanlegg.

Eksperter i team

Eksperter i team er et emne ved NTNU der studenter fra flere ulike studieretninger innenfor forskjellige fagfelt arbeider sammen om å løse en problemstilling. Formålet er å utvikle tverrfaglig samarbeidskompetanse, og utover selve problemløsingen er evaluering av samarbeidet også svært sentralt. 

SIAT har hvert år tilrettelagt for studentgrupper som ønsker å jobbe med idrettsanlegg. Resultater fra tidligere års studentgrupper har gjerne blitt videreformidlet her på godeidrettsanlegg.no. Du kan lese om resultatene fra vårsemesteret 2022 ved å følge linken til artikkelen: "Eksperter i Team"-oppgaver 2022.

Kom med forslag

På vårsemesteret 2023 skal SIAT igjen gjennomføre Eksperter i team, med idretts- og nærmiljøanlegg som tema. I den forbindelse ønskes innspill til problemstillinger, tema som bør utforskes, eller mulige oppgaver til studentene. 

Dersom du har et godt forslag, ta kontakt med Bjørn Åge Berntsen på bjorn.age.berntsen@ntnu.no eller Amund Bruland på amund.bruland@ntnu.no innen 11. desember.