Kulturdepartementets logo

Nye bestemmelser for spillemidler er her!

Skal du søke om spillemidler? Da må du sette deg inn i bestemmelsene!

Hvert år publiserer Kulturdepartementet en ny versjon av "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet". Nå er årets versjon her!

Kulturdepartementet publiserer hvert år, hvilke bestemmelser som gjelder for å kunne søke om spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg.

Bestemmelsene ligger vedlagt i "Last ned"-boksen.