Logo Norges Fotballforbund

Mulighet for å søke om støtte til bygging av ballbinge

Norges Fotballforbund får 2,5 millioner til å støtte bygging av ballbinger i utvalgte fylker og kommuner. Støtten kommer fra Sparebankstiftelsen DNB.

- Dette er fantastiske nyheter. Nærmiljøanlegg, eller ballbinger/balløkker med kunstgress som de fleste kaller dem, skaper mye aktivitet der hvor barn og unge bor. Dette er et lavterskeltilbud hvor den egenorganiserte leken står i fokus. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å søke støtte om å få realisert en ballbinge i eget nærområde. Gevinsten for barn og unge er stor, sier anleggssjef Ole Myhrvold i NFF.

For å kunne motta støtte inntil 60 000 kr, må nærmiljøanlegget ligge i et av følgende steder:

  • Fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Telemark, Vestfold eller Østfold
  • Følgende bydeler i Oslo: Frogner, Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo, Alna, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand
  • Ringsaker kommune i Hedmark

 

Et anlegg som ligger i én av åtte utvalgte kommuner kan få ekstra støtte. Se hvilke og les om støtte til nærmiljøanlegg på NFF sin hjemmeside.