Logo SIAT

Innovative idrettsanlegg - studentoppgaver ved EiT våren 2022

Studenter ved NTNU tar jobben, finner de gode løsninger? 

Hva er den egentlige verdien av idrettsanlegg? Hva skjer med kunstgress når det byttes ut, og hvordan kan man lagre snø mer bærekraftig? Dette er noen av spørsmålene studentene i emnet "Eksperter i team" stiller seg denne våren.

Teamarbeid for å finne løsninger

Eksperter i team (EiT) er et obligatorisk mastegradsemne for alle master- og profesjonsstudenter ved NTNU. Her møtes studenter fra ulike studieprogram i et tverrfaglig samarbeid på et prosjekt gjennom semesteret. "Innovative idrettsanlegg" er navnet på en av tre "landsbyer" som er knyttet opp til fagmiljøet ved SIAT. Her ønsker studentene å finne svar på hvordan man kan bygge gode og bærekraftige idrettsanlegg.

Vårens problemstillinger

  • Hvordan kan lagring av snø bli mer bærekraftig?
  • Hvilke muligheter og barrierer finnes for gode innendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet?
  • Hva skjer med kunstgresset når det byttes ut – kan avhendingen bli mer bærekraftig?
  • Kan undervisningslokaler omformes til aktivitetslokaler på kveldstid?
  • Hva er den egentlige verdien av idrettsanlegg?
  • Hvordan kan store idrettsflater kombineres med gjenbruk av (overskudds)masser?

Dette er temaene studentene i emnet "Eksperter i team" ved NTNU skal undersøke denne våren, og om de finner noen gode løsninger til innovative idrettsanlegg får vi svar på i mai!