To barn kjemper om en ball på en kunstgressbane

Gummigranulat fra gamle bildekk (SBR) - strengere krav til granulat?

Helse- og miljøeffektene fra gummigranulat basert på gamle bildekk er blitt undersøkt i flere omganger. En ny rapport fra Nederland konkluderer med at gjeldende grenseverdier for kjemikalier som renner av fra granulatet bør skjerpes. Dette gjøres praktisk ved at det settes samme krav til gummigranulat som til leketøy, gjennom det såkalte Leketøysdirektivet. Innskjerpingen er spesielt knyttet til PAH, et tilsetningsstoff ved produksjon av bildekk.

Saken ble kjent i Skandinavia gjennom det danske tidsskriftet Ingeniøren. 
På nettsiden til Ingeniøren om sikkerhetsanbefalingen kan hele saken leses. 

Artikkelen Making sports pitches and playgrounds safer (ECHA - European Chemicals Agency) er et sammendrag av rapporten fra Nederland. 

Mer informasjon om gummigranulat finner du på nettsidene:

Lower concentration limit proposed for PAHs found in granules and mulches: European Chemicals Agency 

Rubber granulate: National Institute for Public Health and the Environment