Nærbilde av fire hender som samler gummigranulat på kunstgressbane

Forslag: Oppsamling av gummigranulat et krav fra 1. januar 2019?

Energi- og miljøkomiteen vedtok 15. februar 2018 innstillingen; "Stortinget ber regjeringen innføre et regelverk, som sikrer at effektivt utstyr for oppsamling av gummigranulat fra eksisterende og nye kunstgressbaner tas i bruk – med virkning fra 1. januar 2019". Saken skal opp til behandling, og dersom det blir et flertall i Stortinget, vil eiere av kunstgressbaner rundt om i Norge bli nødt til å gjøre tiltak for å hindre granulatflukt.

Fokuset og diskusjonene rundt kunstgress og gummigranulat (som egentlig er plast, og ikke gummi) har vært økende de siste årene. En rekke norske aktører har undersøkt utfordringene knyttet til kunstgress, og et søk på granulat gir utallige treff.

Tips på lesning

I denne nyhetssaken har vi forsøkt å samle aktuelle rapporter og annet relevant materiale i denne debatten:

Innstilling fra Energi- og miljøkomitteen om Avfall som ressurs - avfallspolitikk og sirkulær økonomi (Stortinget)

Kommer krav for å redusere utslipp av mikroplast fra kunstgressbaner (Pressemelding fra Klima- og miljødepartementet)

Publikasjoner

Rapport: Vurdering av mulige tiltak for å redusere spredning av gummigranulater fra kunstgressbaner (2018) (Miljødirektoratet)

Rapport: Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner (2018) (NIBIO)

Rapport: Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner (2017) (Miljødirektoratet / Rambøll)

Verktøy 

Tiltak for å redusere granulatflukt (Miljødirektoratet)

Veiledere

Vinterdrift av kunstgressbaner - i et miljø- og helseperspektiv (Norges Fotballforbund)

Relatert materiale vi har på godeidrettsanlegg.no kan du også finne under nyheten.