Granulat. Foto: Geir Mogen

Filter i kum skal fange opp granulat fra kunstgressbaner

Nyhet fra NRK

Prototypen testes på kunstgressbanen på Dalgård i Trondheim. Ideen kommer fra Senter for idrettsanlegg og teknologi. Filteret nede i kummen fanger opp gummikulene, men lar vannet renne videre.