Logo ECHA

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

ECHA, det europeiske kjemikalietilsynet, har lagt fra et forslag om begrensing av mikroplast i en lang rekke produkter og anvendelsesområder. Blant disse er bruk av kunstig ifyll i kunstgressbaner, der granulat fra gamle bildekk er det mest brukte produktet i Europa. Begrunnelsen er den store utlekking av mikroplast til omgivelser, noe som kan føre til opptak av mikroplast i levende organismer.

Forslaget er planlagt vedtatt i løpet av 2021. Dersom dette gjennomføres slik det nå er foreslått vil det bety store endringer i materialvalg til kunstgressbaner. Det vil også medføre at krav om sikringstiltak for å unngå spill av kunstig ifyll til miljøet kan unngås ved å velge kunstgress-systemer uten løst, kunstig ifyll.

Les mer hos ECHA: ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics