Logo Trøndelag fylkeskommune

Designkonkurranse: Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress

Sitter du på en god idé?

Trøndelag fylkeskommune ønsker å utfordre leverandørmarkedet til å utvikle nye løsninger gjennom plan- og designkonkurransen "Sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress".

Honorering

Inntil seks kvalifiserte leverandører blir honorert likt med 200.000,- inklusive mva for sine forslag. En jury vil kåre en vinner som vil motta 300.000,- i premiepenger for å lage en prototype av sitt forslag.

Informasjonsmøte – 25.september, 09:00-12:00

I forbindelse med konkurransen inviterer fylkeskommunen i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) til digitalt informasjonsmøte (program på nettsiden til prosjektet). På møtet kan du stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. Forbered deg gjerne til møtet ved å lese konkurransedokumentene.

Møtet gjennomføres på Teams – benytt følgende lenke (ingen påmelding): Bli med i Microsoft Teams-møte 

Behov og potensiale

Det er per i dag få eller ingen helnorske sirkulære løsninger for avhending av kunstgress. Her er det et behov for, og et næringspotensiale for bærekraftige løsninger. Konkurransen gjennomføres av Trøndelag fylkeskommune, men følges tett av 18 andre virksomheter og aktører. De har alle samme mål om å utfordre leverandørmarkedet til å utvikle nye løsninger.

Disse er Bodø kommune, Bærum kommune, Fredrikstad kommune, Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Lillestrøm kommune, Lørenskog kommune, Nordre Follo kommune, Oslo kommune, Rana kommune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Trondheim kommune, Viken fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Avfall Norge, Idrettsforbundet, KG2021 samt Norges Fotballforbund.