Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Det er SIAT som står for den daglige driften av godeidrettsanlegg.no. Senteret skal utvikle og formidle kunnskap innenfor planlegging, bygging og forvaltning av idrettsanlegg. Gjennom dette skal vi styrke kompetansen om idrettsanlegg av alle typer og størrelser. Senteret skal også utvikle teknologi for idretten som skal bidra til økt aktivitet og bedre prestasjoner. Samlet er dette med på å skape enda større idrettsglede.

Kravene til ingeniørvitenskapelig kompetanse med spesialkunnskap innen idrettsanlegg er økende. Idrettsanlegg har ofte strengere funksjons- og kvalitetskrav til bygg, installasjoner og utstyr enn bygninger og anlegg for øvrig, og det er behov for tolkninger/tilpasninger relatert til bygninger for idrettslige formål. Samtidig stilles det stadig strengere krav til konkurransedyktighet, kostnadsreduksjon, energieffektivitet, sikkerhet og miljø.

SIAT sin oppgave er gjennom forskning, utdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet.

SIAT samarbeider tett med Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.

Les mer på SIAT sine nettsider.

Annen informasjon