Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

SIAT som drifter av GIA samarbeider med særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag, kommuner og fylkeskommuner, leverandører og rådgivere, andre universitet og høgskoler i Norge, samt andre institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Eiere og drivere av idrettsanlegg har ofte verdifull kompetanse om sitt idrettsanlegg. Denne kunnskapen og erfaringsbasert kompetanse bør systematiseres og formidles til resten av idretts-Norge. GIA skal være verktøyet som samler, systematiserer og formidler slik informasjon. Ta derfor gjerne kontakt for å bidra med din erfaring og kunnskap.