Nyttige linker

Nyttige linker

Vi jobber kontinuerlig med å formidle de beste idrettsanleggene, men vi er ikke de eneste som jobber med dette. Her er noen nyttige linker fra andre som arbeider flittig innenfor det samme feltet.

 

Bad, park og idrett sin virksomhet er hovedsaklig basert på gjennomføring
av kurs, konferanser, temadager, seminar, messer, kollegatreff og
nettverksbygging generelt. De arbeider også med forskningsprosjekter
innenfor fagområdetbade-, park-, idretts- og friluftsanlegg.
http://badparkidrett.no/

Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø i barnehage- og skoleanlegg er primært rettet mot beslutningstakere i kommunene. Hensikten er å øke kommunenes bestillerkompetanse. Det er viktig at kommunene som eier, bruker, forvalter og byggherre har kunnskap om materialer og løsninger som er holdbare over tid slik at kommunen ikke bruker unødvendig ressurser på vedlikehold, rehabilitering og ombygging av sine barnehager og skoler. Rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø skal imidlertid også være en tjeneste for alle andre som søker informasjon om barnehage- og skoleanlegg. http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/

IAKS har som mål å skape verdifulle, funksjonelle og bærekraftige idrettsanlegg over hele verden. Det legges vekt på internasjonal utveksling og utvikling av kvalitetsstandarder. IAKS er eneste ideell organisasjon med en global interesse for sports- og fritidstilbud. iaks.sport

Idrættens analyseinstitut

IDAN har til oppgave å gi oversikt over aktuell samfunnsrettet forskning innen idrettsområdet. I tillegg analyserer instituttet perspektiver i sportspolitiske tiltak og stimulerer til offentlig debatt om viktige sportspolitiske spørsmål. http://www.idan.dk/

Idrottsforskning.se er et populærvitenskapelig magasin, som drives av Centrum för idrottsforskning (CIF). Den er rettet mot alle som har en dyb sportslig interesse - utover tabeller, kamper og resultater. http://www.idrottsforskning.se/

Kulturdepartementet sine sider om idrettsanlegg. http://www.idrettsanlegg.no/

LOA-fonden utvikler og rådgiver om idrettsanlegg, kulturbygg og friluftsanlegg i Danmark. De presenterer sine prosjekter på en detaljert måte, og vi anbefaler at du besøker dem. http://www.loa-fonden.dk/

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. https://www.idrettsforbundet.no/

Sport Englands rolle er å bygge grunnlaget for idrettssamfunnet i England. http://sportengland.org/

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. Senteret tilbyr kompetanse og nettverk for å tilrettelegge for et mangfoldig aktivitetstilbud for barn og unge i alle aldre. De gjør det mulig å bygge gode anlegg og arrangere begivenheter på eget initiativ, sånn at alle skal kunne drive med en aktivitet de liker, og være en del av et inspirerende fellesskap. https://www.tverga.no/

logo Videnscenter om handicap arbeider for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får bedre muligheter for et aktivt liv. De samler, utvikler og formidler informasjon om blant annet tilpasset idrett og idrettsanlegg for mennesker med nedsatt funksjonsevne. https://www.handivid.dk/vores-temaer/inklusion-i-idraet/

 

Er det flere vi skal linke opp til her? Tips oss på gia@siat.ntnu.no!

 

Annen informasjon