Meld inn et forbildeanlegg

Meld inn et forbildeanlegg

Har du et forslag på et idrettsanlegg eller et anlegg for fysisk aktivitet som du mener kan være et forbildeanlegg? Meld det inn til oss!

Bruk gjerne denne malen (docx), og send dokumentet sammen med bilder og informasjon om hvem som anbefaler anlegget (kommune, særforbund eller annen) til gia@siat.ntnu.no. Ta kontakt på samme adresse hvis du har noen spørsmål.

Annen informasjon