Vestfoldhallen - fullisolert fotballhall

Vestfoldhallen - fullisolert fotballhall

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Vestfoldhallen, som tidligere ble omtalt under navnet "Fix Arena", er en fullisolert fotballhall for både bredde- og toppfotball. Fotballhallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Fotballforbund.

Eier: Vestfoldhallen AS
(Aksjene i Vestfoldhallen AS
eies 100% av FK Eik
Tønsberg AIL)
Drifter: Vestfoldhallen AS 
Kommune: Tønsberg
Byggekostnad: ca. 42,5 mill. kr
Driftkostnad: kr. 1.322.696,- (2019)
År: 2015/2016

Bakgrunn

Prosjektet startet med et ønske om å gi hele Tønsberg og omegns fotballspillere muligheter for trening året rundt. Det skulle være et helhetlig tilbud hvor man kunne gjennomføre treninger inkl. alternativ trening i styrkerom samt arrangere turneringer av alle slag. Det ble utformet slik at den var relevant for spillere i alle aldre.

Det er lagt vekt på funksjonalitet og fremtidsrettet teknologi og løsninger (LED belysning, løsning ventilasjon osv.)

Iniativtager og pådriver i prosjektet var Knut Martin Hegg.
Byggetiden var på ca. 10 mnd. Hallen stod ferdig i desember 2015, og åpnet i januar 2016.

Anlegget

Hallen ligger i Greveskogen, der mange andre idrettsanlegg også finnes, som f.eks. Maier Arena, Tønsberg ishall og TSTKs tennishall.

Hallen brukes både av fotballag til trening og kamper, men også til fotballsaktivitet etter skoletid, akademi og cuper. I tillegg kan hallen leier til andre typer av arrangement som festivaler, messer og konserter.

Vestfoldhallen inneholder en kunstgressbane, fire garderober pluss dommergarderobe, styrkerom og lager/stor garasje for mål og utstyr (i første etasje) samt klubbrom, allrom, sosialt rom med kafé og kjøkken, toaletter og tekniske rom (andre etasje). Fra andre etasje ser man ned på fotballbanen fra en mesanin. Også fra styrkerommet har man god utsikt til banen.

Kunstgressbanen

Banen, som har gummigranulat som ifyll, har bruttomål 66 x 105 meter og spilleflate på 95 x 52 meter. Hallen kan deles i seks spilleflater. 

Takhøyden er 13,5 meter som høyest og 8 meter langs sidene. Ved -20 grader holder hallen en innetemperatur på ca. 6-8 grader, og ca. 8-10 grader hvis utendørstemperaturen ligger på 0 grader.

Prosessen

Prosjektet viste seg etter hvert i byggeprosessen å være underfinansiert. Det gjorde at man måtte øke rammen underveis. Bakgrunnen for dette lå i at man så mer hensiktsmessige løsninger som på lang sikt var avgjørende for et lykket prosjekt.

Hallen ble bygget av en fotballklubb og således ivaretatt på en meget god måte med tanke på utforming og innhold. Men man ser i etterkant at det burde vært etablert en bredere styringsgruppe i prosessen med flere personer.

Man søker hele tiden en optimalisering av tilbudet og vurderer fortløpende innspill og tips fra brukerne.

Økonomi og finansiering

Totalbudsjett for hallen var på ca. 34 millioner kroner eks. mva.

Hallen er lånefinansiert med kommunal garanti.

I tillegg er det søkt spillemidler på 8.900.000 kr

  • Fotballhall: 6.000.000 kr
  • Idrettshus: 1.000.000 kr
  • Aktivitetssal: 700.000 kr
  • Sosialt rom: 500.000 kr
  • Styrkerom: 700.000 kr

Hallen leies ut både til treninger, kamper, cuper, messer, konserter, utstillinger og eventer.

Drift

Anlegget krever at man følger opp via visuell inspeksjon samt service og vedlikeholdsavtaler på tekniske installasjoner. I tillegg har man sørget for at rengjøring gjennomføres av eksternt personell.

Vestfoldhallen AS ser i dag behovet for bedre løsninger på booking og adgangskontroll. Dette er begge pågående prosesser. Styret i Vestfoldhallen AS er svært operative og tar stor del i driften av anlegget.

Vestfoldgallen AS mener det er nødvendig å sørge for god planlegging av tekniske installasjoner: Utstrakt bruk av LED belysning, riktig kvalitet på gressdekket og tekniske installasjoner slik at driftskostnadene blir så lave som mulig. Det er viktig å velge hva som er mest økonomisk i lengden og ikke nødvendigvis hva som er billigst der og da.

Kunstgresset tåler både konserter, bilmesser og eventer. Imidlertid tillater man ikke objekter tyngre enn normale biler/SUV’er. så det vil ikke være aktuelt med tynger båter/anleggsmaskiner etc.

Nøkkelpunkter

  • Det er en komplett treningsarena for fotball med tilhørende gode fasiliteter.
  • Hallen kan deles opp i 6 spilleflater. Det innebærer at man kan leie ut til 6 lag/grupper samtidig, og sikre tilgang for mange brukere.
  • Hallen er bygget slik at den er lett å orientere seg i samt at det er svært oversiktlig for tilskuere.
  • Hallen har en naturlig og god plassering nær Tønsberg sentrum og kollektiv transport. I tillegg er hallen samlokalisert med andre idrettsanlegg og skoler.

Les mer

http://www.vestfoldhallen.no/om-vestfoldhallen/

https://www.tb.no/disse-idrettsanleggene-far-spillemidler/x/5-76-307976

https://www.facebook.com/fixarena/

 

Annen informasjon

91 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Mikroplast og tungmetaller under banen

Prosjektet KG2021 skal utvide kunnskapen omkring miljøpåvirkningen til kunstgressbaner. I den forbindelse har det vært ønskelig å undersøke det øverste jordlaget under en bane med SBR-granulat for å...

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Sider