Trondheim klatresenter
Trondheim klatresenter
Trondheim klatresenter
Trondheim klatresenter oversikt

Trondheim Klatresenter - Grip Leangen

Klatresenter med tilbud til både verdenseliten og nybegynneren

Trondheim Klatresenter åpnet våren 2013. Anlegget er Norges største buldresenter, men tilbyr også klatring på tau. Anlegget ble bygd med tanke på å tilby klatring til alle brukergrupper. Det består av et stort barnerom som passer for de som ikke når så langt, en stor konkurransevegg som brukes til nasjonale og internasjonale konkurranser og en tauvegg laget for å kunne tilby klatring til personer med funksjonsnedsettelse. I tillegg har det en egen treningsavdeling med apparater og vekter. Anlegget er anbefalt av Norges Klatreforbund.

Bakgrunn

Trondheim Klatreklubb jobbet i lang tid med å få til et ikke-kommersielt klatresenter i Trondheim. Arbeidet førte dessverre ikke frem. To av klubbens medlemmer (Arve Stavø og Per Arne Hamre) startet da et ikke-kommersielt klatreanlegg på Dora i Trondheim i 2011. Dette ble nedlagt i 2013 da de samme medlemmene bygde et nytt og stort anlegg. Finansiering av anlegget ble gjort privat av de to eierne.

Anlegget

Anlegget inneholder et stort buldreareal, eget barnerom, en stor konkurransevegg, treningsvegg, tauvegg, resepsjon med butikk, garderober og lagerarealer.

Arve Stavø (styreformann) og Per Arne Hamre (daglig leder) står bak anlegget. Anlegget ligger i Falkenborgveien 37 i Trondheim.

Et tilbud for alle og enhver

Brukere er klatrere i Trondheimsregionen. Det er treningsgrupper med instruktør, fra knøtteklatring til voksne. Trondheim Klatreklubb har også trening av sine treningsgrupper her. I tillegg organiserer Trondheim Klatreklubb treninger for personer med funksjonsnedsetting. Senteret benyttes av Mange barn og ungdom. Det holdes klatrekurs hver uke, og i tillegg arrangerer Trondheim Klatresenter klatrekurs og eventer utendørs. 

Utforming med fokus på varierende grad av klatreerfaring

Anlegget er utformet med tanke på å kunne ta imot mange personer på en gang (opp mot 200). Derfor er god plass på gulvet viktig. Anlegget må også tilby klatring fra nybegynnere og barn til topptrente klatrere som ønsker å konkurrere nasjonalt og internasjonalt. Klatrere benytter mye styrketrening, og anlegget har eget areal med apparater for styrketrening.

Byggetid

Hovedbyggetiden for anlegget var 6 måneder, men deler av anlegget var da ikke helt ferdig ved åpning. Deler av anlegget (konkurransevegg og barnerom) er blitt bygd i ettertid når anlegget var i drift.

Økonomi

Anlegget har kostet ca. 5 millioner å bygge. Finansiering har blitt gjort privat av eierne. Driftskostnader (2016) var på kr. 6,8 millioner. Ansatte: Til sammen er det 6 årsverk, 4 faste og flere instruktører og trenere.

Drift

Man må ha svært god kompetanse på klatring og drift av klatreanlegg. Det er særlig ruteskruing som krever høy kompetanse. Senteret har ansatte som har jobbet flere år med ruteskruing, samt har leid inn internasjonal kompetanse på område for opplæring av egne ansatte.

Senteret må også ha instruktører og trenere med formell kompetanse til å holde klatrekurs og lede treningsgrupper. I tillegg bør man ha god kompetanse på utforming av klatreanlegg.

Problem med ventilasjon

I begynnelsen var det utfordringer knyttet til ventilasjon. Det opprinnelige ventilasjonsanlegget ble skiftet ut og erstattet av et nytt anlegg tilpasset klatresenter hvor det blir mye støv (kalkstøv).

Nøkkelpunkter

Bredt fokus

Anlegget er blitt bygd med fokus på forskjellige brukergrupper, fra nybegynner til konkurranseklatrer. I tillegg lager de ruter for personer med funksjonsnedsettelse. Det er god plass til mange personer. Klatreveggene er designet og utformet for å tilby variert klatring.

Konkurransevennlig

Klatreanlegget er også bygd med tanke på at man skal arrangere konkurranser med publikumsareal. Senteret har til nå arrangert 2 NM, et Norgescup og et Nordisk Bouldering Championship. Det er plass til opp mot 600 tilskuere.