Syklist hviler på bro med fjordutsikt
Jogger på Håhammeren bru
Placeholder image
Håhammeren Hafrsfjord
Sti mellom fjellvegg.

Spektakulær turvei langs Hafrsfjord i Stavanger

Dette er resultatet av Stavanger kommune sitt ønske om å skape et landemerke og samlingssted for turgåere og lokalbefolkningen langs Hafrsfjord. Prosjektet mottok i 2017 DOGA-merket for god design og arkitektur: "Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det, i stedet for å prøve å forskjønne det. Dette er en svært vellykket kultivering av et flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei".

Bakgrunn

Et landemerke skapes

Stavanger kommune har siden 2001 etablert turveier gjennom Friområdeprosjektet for å sikre befolkningen tilgang til grønne områder, naturopplevelser og muligheter for fysisk aktivitet nær der folk bor [1]. Ett av målene har vært å få en sammenhengende turvei langs Stavangers del av Hafrsfjord og dette inngår som en viktig del av kommunens overordnede grøntstruktur.

Kommunen ønsket med dette prosjektet å skape et landemerke og et samlingssted for turgåere og lokalbefolkningen og bevare landskaps- og terrengforholdene langs Hafrsfjord i størst mulig grad [2].

Sikring mot skytebane

Arbeidet med strekningen forbi fjellveggen Håhammeren og Stavanger skytterlags skytebane, begynte i 2011. Dette var en utfordring i lang tid, både av hensyn til natur og terreng samt sikkerhet langs skytebanen. For å ivareta sikkerheten, ble det i 2012 etablert en 250 meter lang sikringsvoll mellom skytebanen og framtidig turvei. Første del av turveien langs skytebanen ble etablert i 2013–2014.

Turvei langs bratte fjellhamrer 

Deretter gjenstod den mest utfordrende delen - hvordan etablere turvei langs det bratte fjellpartiet og rundt Håhammeren? Her ønsket Stavanger kommune en løsning som tok mest mulig hensyn til natur og terreng samtidig som den skulle gi en virkelig spesiell opplevelse for alle.

Syklist på bro med utsikt over fjorden.
Foto: Multiconsult v/Jo Gaute Fornes

Anlegget

Turveien

De terrengmessige utfordringene ble løst på ulike måter. Helt i øst ble det brukt diamantvaier for å skjære traseen gjennom en fjellnabbe samt skjære ut fjellhyller for etablering av både en mindre bro og en del av turveien [1].

Så gjenstod forsering av selve Håhammeren. Det var tidlig i prosjektet et sterkt ønske om å runde den med en bro, enten hengende fast i bergveggen eller plassert ute i sjøen. Løsningen ble en elegant bro plassert ute i sjøen, slik at turveien svever forbi på utsiden av Håhammeren. 

Begge broene har spesialdesignet rekkverk. Rekkverket er i syrefast stål, stolpene er forbundet med vaiere, slik at det er så lite synlig som mulig. Broene har geometrisk mønstret dekke av accoya, med nedfelte diagonale striper av Barrikade-dekke, for å gjøre det mer framkommelige i perioder med ising. På den store broen er det integrert en benk i accoya langs hele innsiden – her kan man sitte og la blikket hvile utover Hafrsfjord.

Det er også mulig å komme ned til sjøen for å bade på enkelte punkter.

Belysning

Grusveien lyses opp av lyktestolper, mens belysningen på broene består av lys innfelt i håndrekken.  

I de utskårne fjellpartiene er det benyttet både downlights og uplights. Dette er også med på å fremheve fjellets flotte struktur og farger.

Dermed belyses turveien uten å ta for mye oppmerksomhet fra de naturskjønne omgivelsene. Det er benyttet høykvalitets LED-produkter med lang levetid og som har lavt energiforbruk.

Universell utforming

De valgte løsningene har gjort turveien tilgjengelig for alle. Blant annet har turveien det som gjerne blir kalt «sosial bredde» [3]. Det vil si, at turstien er rundt 2,5 meter bred, slik at man enkelt kan gå tur ved siden av venner, og at stien er godt tilrettelagt for alle.

Økonomi

Samlet har turveien inkludert strekningen langs skytebanen, til sammen ca. 850 m, kostet omkring kr 14,8 mill. Gjennomføringen er i sin helhet finansiert av Stavanger kommune.  

Drift

For områdene hvor det er utført rassikring, må det utføres en ingeniørgeologisk befaring av området etter ca. 5 år, for en generell vurdering om det er endringer i stabiliteten. Kontroll av innstøpte bolter må gjøres som visuell inspeksjon av den delen av bolten som vises i dagen. Etter første kontroll foretas videre kontroller normalt med ca. 10 års mellomrom, avhengig av hva som registreres på første befaring.

Broenes malte ståldeler må etterses for skader minst en gang pr. år. Broene må inspiseres med visse mellomrom.

Rekkverk og treverk rengjøres ved behov.

Utfordringer

Først og fremst utfordrende terreng. Strekningen forbi Håhammaren var lenge det manglende leddet i det sammenhengende turveisystemet langs Stavangers del av Hafrsfjord. Smalt og ufremkommelig, med fjell som stuper rett ned i Hafrsfjord.

Prisvinnende prosjekt

DOGA-merket

I 2017 mottok Stavanger kommune og Multiconsult DOGA-merket, en nasjonal pris for god design og arkitektur, for den den nye turveien og brua langs Hafrsfjord [2]. DOGA-merket deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier. I juryens begrunnelse stod det følgende:

«Her har man tatt hverdagslandskapet på alvor og konsentrert seg om å fremheve det, i stedet for å prøve å forskjønne det. Dette er en svært vellykket kultivering av et flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.

Blant annet har man brukt sag for å fjerne fjell, noe som gir en helt annen opplevelse av den 900 millioner år gamle steinen enn om man hadde brukt dynamitt. Den elegante broen som tar deg ut på fjorden, må også trekkes frem, likeså hvordan man bruker lys til å fremheve landskapet.

Dette er en svært vellykket kultivering av et flott landskap, som vitner om god forståelse for stedets egenart og en vilje til å ikke velge minste motstands vei.»

Byggeskikkprisen

I 2018 ble Håhammeren turvei og bru også nominert til Byggeskikkprisen av Stavanger kommune. Temaet for årets (2018) byggeskikkpris var endring.

– Vi er alle i konstant endring, og det er byen vår også. Nye tanker og ideer får innpass og nye ting oppstår som følge av endring. Dette påvirker hvordan vi lever og hvordan vi bruker byen vår, sier sivilarkitekt Ingrid Eileraas i en pressemelding publisert på Stavanger kommunes nettsider. [4]

Suksessfaktorer

Godt samarbeid som ga gjennomtenkte løsninger. Turveien og brua ved Hafrsfjord er et resultat av et teamarbeid mellom Multiconsult og Stavanger kommune. Lyse bistod i forbindelse med belysningen og Sweco bisto med byggeledelse i sluttfasen av prosjektet [2]. Turveien er godt tilrettelagt for alle og med god belysning [4]. Det var helt fra starten fokus på å skape en spektakulær forbindelse rundt Håhammeren, både som et bindeledd for turveien og som oppholds- og møtested, samt gi mest mulig opplevelsesverdi.

Video

Nedenfor kan du se video fra turveien:

Publisert 15.nov 2017 av Stavanger kommune.  

Referanser/Les mer