Gløshaugen idrettspark

Gløshaugen idrettspark

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Gløshaugen idrettspark er et studentidrettsanlegg som er bygd med løsninger for å være et flerbruksanlegg og er tilrettelagt med målløsninger og merking for flere idretter. Anlegget brukes i dag til fotball, lacrosse, amerikansk fotball, rugby, rumpeldunk, ultimate frisbee og snowboard.

Eier: NTNUI og SiT
Drifter: NTNUI
Anleggstype: Kunstgress-, basketball-
og sandvolleyballbane
Kommune: Trondheim
Byggekostnad: 7,3 MNOK
Driftskostnad: 350 kNOK
År: 2011

Hjemmeside NTNUI

Bakgrunn

NTNUI/studentene ved NTNU hadde i flere år slitt med å leie tilstrekkelig areal til fotball, lacrosse, rugby, amerikansk fotball, rumpeldunk og andre idretter som har behov for gressareal, samt til snowboard. I tillegg var ekstern leie av baneareal en betydelig kostnad for klubben. En gammel grusbane ble derfor modernisert ved å gjøre den om til en kunstgressbane tilrettelagt for flere idretter

Anlegget

  • 1 kunstgressbane
  • 1 basketbane
  • 3 sandvolleybane
  • 1 snowboard-park

Brukerne av anlegget er i hovedsak studenter ved NTNU. Det er i hovedsak NTNUI-lag, men også flere andre studentidrettslag. Anlegget ligger i Høgskoledalen, rett ved NTNU Gløshaugen. I tillegg brukes anlegget til uorganisert aktivitet, noe som det er lagt opp til ved at banen ikke er booket på dagtid.

Anlegget er bygd med løsninger for å være et flerbruksanlegg og er tilrettelagt med målløsninger og merking for flere idretter. Anlegget brukes i dag til fotball, lacrosse, amerikansk fotball, rugby, rumpeldunk, ultimate frisbee og snowboard.

Kunstgressbanen er bygget uten undervarme. Dette var grunnet at det ikke var mulig å få leieavtale for lenger enn fem år. Likevel ansees dette som en suksess, da det nå har gitt en tilgjengelig kunstgressbane i 4,5 år. Samtidig tyder alt på at man får beholde grunnen til banen fremover. Det vil da etter hvert kunne være aktuelt å utvide med undervarme.

Økonomi

7,3 MNOK i investeringskostnad. 50% ble betalt av SiT og 50% ble betalt av NTNUI. Spillemidler var ikke tilgjengelig grunnet for kort leieavtale av grunn fra kommunen. De årlige driftskostnadene er ~350 kNOK.

Drift

Driften av anlegget styres av baneutvalget i NTNUI, som er underlagt klubbens hovedstyre. Ekstern drift av anlegget innebærer brøyting og «slådding» av kunstgressbanen. Dette er satt bort til NTNU Drift. Resterende arbeid gjennomføres på dugnad av gruppene i NTNUI.

Studentidrettsanlegg

Det mest unike ved anlegget er at det ligger i en naturlig amfi rett ved siden av NTNU-campus. Det gjør at det antakeligvis er at av anleggene med mest bruk i Norge. Det er lagt opp slik at det skal være uorganisert aktivitet dagtid i ukedagene og organisert aktivitet kveldstid i ukedagene og helg. I tillegg har anlegget en samarbeidsavtale med UKA, Norges største kulturfestival, om bruk av anlegget som konsertarena annenhver høst.

Tegninger av anlegget

Se tegninger av anlegget her

Annen informasjon

131 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Mikroplast og tungmetaller under banen

Prosjektet KG2021 skal utvide kunnskapen omkring miljøpåvirkningen til kunstgressbaner. I den forbindelse har det vært ønskelig å undersøke det øverste jordlaget under en bane med SBR-granulat for å...

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Sider