Gløshaugen idrettspark

Gløshaugen idrettspark

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Gløshaugen idrettspark er et studentidrettsanlegg som er bygd med løsninger for å være et flerbruksanlegg og er tilrettelagt med målløsninger og merking for flere idretter. Anlegget brukes i dag til fotball, lacrosse, amerikansk fotball, rugby, rumpeldunk, ultimate frisbee og snowboard.

Eier: NTNUI og SiT
Drifter: NTNUI
Anleggstype: Kunstgress-, basketball-
og sandvolleyballbane
Kommune: Trondheim
Byggekostnad: 7,3 MNOK
Driftskostnad: 350 kNOK
År: 2011

Hjemmeside NTNUI

Bakgrunn

NTNUI/studentene ved NTNU hadde i flere år slitt med å leie tilstrekkelig areal til fotball, lacrosse, rugby, amerikansk fotball, rumpeldunk og andre idretter som har behov for gressareal, samt til snowboard. I tillegg var ekstern leie av baneareal en betydelig kostnad for klubben. En gammel grusbane ble derfor modernisert ved å gjøre den om til en kunstgressbane tilrettelagt for flere idretter

Anlegget

  • 1 kunstgressbane
  • 1 basketbane
  • 3 sandvolleybane
  • 1 snowboard-park

Brukerne av anlegget er i hovedsak studenter ved NTNU. Det er i hovedsak NTNUI-lag, men også flere andre studentidrettslag. Anlegget ligger i Høgskoledalen, rett ved NTNU Gløshaugen. I tillegg brukes anlegget til uorganisert aktivitet, noe som det er lagt opp til ved at banen ikke er booket på dagtid.

Anlegget er bygd med løsninger for å være et flerbruksanlegg og er tilrettelagt med målløsninger og merking for flere idretter. Anlegget brukes i dag til fotball, lacrosse, amerikansk fotball, rugby, rumpeldunk, ultimate frisbee og snowboard.

Kunstgressbanen er bygget uten undervarme. Dette var grunnet at det ikke var mulig å få leieavtale for lenger enn fem år. Likevel ansees dette som en suksess, da det nå har gitt en tilgjengelig kunstgressbane i 4,5 år. Samtidig tyder alt på at man får beholde grunnen til banen fremover. Det vil da etter hvert kunne være aktuelt å utvide med undervarme.

Økonomi

7,3 MNOK i investeringskostnad. 50% ble betalt av SiT og 50% ble betalt av NTNUI. Spillemidler var ikke tilgjengelig grunnet for kort leieavtale av grunn fra kommunen. De årlige driftskostnadene er ~350 kNOK.

Drift

Driften av anlegget styres av baneutvalget i NTNUI, som er underlagt klubbens hovedstyre. Ekstern drift av anlegget innebærer brøyting og «slådding» av kunstgressbanen. Dette er satt bort til NTNU Drift. Resterende arbeid gjennomføres på dugnad av gruppene i NTNUI.

Studentidrettsanlegg

Det mest unike ved anlegget er at det ligger i en naturlig amfi rett ved siden av NTNU-campus. Det gjør at det antakeligvis er at av anleggene med mest bruk i Norge. Det er lagt opp slik at det skal være uorganisert aktivitet dagtid i ukedagene og organisert aktivitet kveldstid i ukedagene og helg. I tillegg har anlegget en samarbeidsavtale med UKA, Norges største kulturfestival, om bruk av anlegget som konsertarena annenhver høst.

Tegninger av anlegget

Se tegninger av anlegget her

Annen informasjon

108 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i team": Nyskapende aktivitetsarena i Snillfjord (2019)

Utgangspunktet for dette EiT-prosjektet var å utvikle en aktivitetsarena på Krokstadøra som forbedrer oppvekstsenterets og idrettslagets fasiliteter, legger til rette for fysisk aktivitet for...

Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjon av Blåbærhaugen sykkelpark (Dora Galveia, Hipp Hurra AS)

Aktuelt fra Blåbærhaugen sykkelpark i Harstad

I Blåbærhaugen Sykkelpark skal det legges til rette for at små og store i alle aldre og på alle nivå, ut i fra sine forutsetninger, kan drive med sykkel og oppleve idrettsglede, utvikling og mestring...

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Artikkel: Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet (2018)

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Utendørs aktivitetsområder for dansing (2012)

Oppgaven omfatter informasjon om breakedekker både for innendørs og utendørs bruk. Erfaringene og drøftingen er basert på fire ulike breakdanseanlegg hentet fra Norge og Ukraina.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Sider