Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for allsidig bruk, samt større konkurranser og mesterskap.

Eier: Sandefjord Kommune
Drifter: Sandefjord Kommune
Anleggstype: Fleridrettshall
Areal: 50x50m + 30x30m og garderober
Kommune: Oslo
Byggekostnad: Ca. 48 mill.
Driftskostnad
År: 2016

Hjemmeside Sandefjord Bueskyttere

Bakgrunn

Sandefjord idrettsråd jobbet frem en ide om å sette ned en arbeidsgruppe bestående av aktuelle idrettslag. Sandefjord kommune fulgte opp ideen og ga gruppen et mandat om å komme frem med løsninger og behov. Sandefjord Bueskyttere var sterkt involvert og pådriver i gruppen og presenterte et forslag for kommunen. Behovet som ble presentert ville kunne inneholde en 100m løpebane, friidrett, turn, ballidretter, matteidretter, bueskyting, dans, ja hele 17 aktiviteter kunne foregå samtidig. Målene på denne hallen var 50x100 m, hvor 30x30 m var i 2 etasjer. I tillegg kom garderobearealet.

Disse planene ble utredet og godt mottatt i kommunen, planene ble bearbeidet og litt redusert, men hallen ble besluttet bygget i desember 2014.

Anlegget

Hallen ligger i Sandefjord, i Bugården idrettspark i tilknytning til Bugården skole. Hovedhallen inneholder garderober, lager, kiosk, speakerbu, møterom og annet påkrevd arealer. Samt en dobbel håndballflate etter dagens krav, 50x50 m. I sidehallen, hvor det er en heisbar vegg på 24 m lengde som kan åpnes slik at begge hallene kan brukes felles, er av størrelse 30x30 m, inneholder handikap toalett, te-kjøkken, kontor og diverse lagermuligheter. Aktivitetsflaten i denne hallen er 25x30 m. Spesialhallen er bygget primært for bueskyting, med fast egenutviklet skytevegg, gulvmerking spesielt for bueskyting, integrert og fast kabling for styresystemer til lyd/lyssignaler og resultatservice. Kablingen er også trukket opp til møterom i 2. etasje i hovedhallen da dette vil kunne fungere som sekreteriat under større bueskytterrangementer.  Det er også tenkt på strøm og nett til tv/filming og streaming i bueskytterdelen. Hele hallen har likt sportsgulv og fremstår som en hel hall når veggen er oppe. Kulturdepartementet var meget imponert over planene når de ble presentert, med tanke på løsninger og muligheter for bruk. I hovedsak skal Sandefjord Bueskyttere bruke den minste hallen, STIF skal være hovedbruker av hovedhallen. STIF har i en årrekke vært spredt rundt på mange haller i Sandefjord, og kan nå endelig samle sin klubb under ett tak. Saken ble politisk behandlet i bystyret desember 2014 og byggingen startet mars 2015.

Økonomi

Hallen er stipulert til 48 millioner kroner, finansiert av Sandefjord Kommune med tildeling av spillemidler etter gjeldende regler.

Drift

Hallen driftes av Sandefjord Kommune ved egen vaktmestertjeneste tilknyttet skole og Bugården idrettspark.

Smarte løsninger

Det er første hallen som bygges tiltenkt slik bruk i Norge. Smarte løsninger som flerbrukshall tilknyttet spesialhall ved bruk av heve/senkevegg, samt kabling for resultater og styresystemer til forskjellige steder, kombinert med størrelse gjør dette prosjektet unikt. Hallen ble klar for bruk i februar 2016. Hallene kan brukes separat eller i fellesskap og kan dekke behov for alle typer aktiviteter.

Hallen er bygget primært som en hverdagshall/treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for allsidig bruk og større konkurranser og mesterskap.

Det er alltid problemer i en slik prosess, men med en så positiv og løsningsorientert kommune som Sandefjord, har alt blitt løst underveis. Sandefjord Bueskyttere var tiltenkt å skulle finansiere sin egen hall, men blandingen av kommunal hall og hall bygget av et idrettslag viste seg å være vanskelig p.ga mange regler. Spesielt MVA-reglene gjorde at det enkleste og beste var den løsningen som ble valgt. Sandefjord kommune bygget alt. Sandefjord Bueskyttere har vært aktivt med i prosessen og kan ikke få fullrost kommunen for sine dyktige medarbeidere i de forskjellige etater.

Angående om det er noe som kunne vært annerledes, er jo økonomi alltid et tema. Men ser man på kostnadene i dette prosjektet, er det mye anlegg for pengene. Hallen fremstår som utrolig funksjonell og fleksibel.

Tegninger av anlegget

Se tegninger av anlegget her

Annen informasjon

55 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Fremtidens idretts- og fritidsanlegg - status i Sverige

I slutten av januar ble konferansen "Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar" arrangert i Sverige. GIA deltok på konferansen for å holde seg oppdatert på hva som skjer innen...

Innholdstype: Veiledere

Generelle tekniske regler

Dette er en veileder med tekniske regler for skyttersporten. Veilederen er utarbeidet av Norges Skytterforbund med grunnlag i International Shooting Sport Federations General Technical Rules. Dette...

Innholdstype: Veiledere

Gymnastikk og turn i fleridrettshall

Denne veilederen angir hvilke krav som stilles og hvordan man enkelt kan tilrettelegge for gymnastikk og turn i en fleridrettshall.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Tord Gulbrand Nordli

Harestua Arena

Harestua Arena med håndballflate, basishall og bordtennishall har gitt stor aktivitetsvekst i Lunner kommune. Harestua IL er «limet» i lokalsamfunnet, og nå ligger alt til rette for stedets...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Nils Petter Dale

Hønefoss Arena

Hønefoss Arena er Hønefoss sin nyeste møteplass og storstue for idrett og helse. Hallen ble åpnet 1. februar 2015 og er et samarbeid mellom Ringerike, Hole og Jevnaker kommune, Aka AS og Ringerike...

Innholdstype: Aktuelt
Foto: Gode idrettsanlegg

IAKS-studietur til Hamburg

I mai arrangerte International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) studietur til Hamburg for å se innovative idretts- og aktivitetsarenaer. I 2018 fikk Hamburg, som en av de første...

Innholdstype: Temaside

Idrettshall

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Verktøy

Informasjon om krav til idrettshaller for amerikanske idretter

Du finner her behov og krav til innendørs anlegg for utøvelse av de amerikanske idrettene cheerleading, cheerdance og ultimate.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Byggeindustrien, Trond Joelson

Jessheim Is- og Flerbrukshall

Jessheim Is- og Flerbrukshall ligger i utkanten av Jessheim sentrum, i Ullensaker kommune, Akershus. Anlegget sto ferdig i januar 2014, og er kommunens første innendørstilbud for isidretter.

Sider