Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

Bugårdshallen og Sandefjord Bueskytterhall

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


En nytenkning innenfor flerbrukshaller i kombinasjon med spesialhaller. Hallen er bygget primært som en hverdagshall og treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for allsidig bruk, samt større konkurranser og mesterskap.

Eier: Sandefjord Kommune
Drifter: Sandefjord Kommune
Anleggstype: Fleridrettshall
Areal: 50x50m + 30x30m og garderober
Kommune: Oslo
Byggekostnad: Ca. 48 mill.
Driftskostnad
År: 2016

Hjemmeside Sandefjord Bueskyttere

Bakgrunn

Sandefjord idrettsråd jobbet frem en ide om å sette ned en arbeidsgruppe bestående av aktuelle idrettslag. Sandefjord kommune fulgte opp ideen og ga gruppen et mandat om å komme frem med løsninger og behov. Sandefjord Bueskyttere var sterkt involvert og pådriver i gruppen og presenterte et forslag for kommunen. Behovet som ble presentert ville kunne inneholde en 100m løpebane, friidrett, turn, ballidretter, matteidretter, bueskyting, dans, ja hele 17 aktiviteter kunne foregå samtidig. Målene på denne hallen var 50x100 m, hvor 30x30 m var i 2 etasjer. I tillegg kom garderobearealet.

Disse planene ble utredet og godt mottatt i kommunen, planene ble bearbeidet og litt redusert, men hallen ble besluttet bygget i desember 2014.

Anlegget

Hallen ligger i Sandefjord, i Bugården idrettspark i tilknytning til Bugården skole. Hovedhallen inneholder garderober, lager, kiosk, speakerbu, møterom og annet påkrevd arealer. Samt en dobbel håndballflate etter dagens krav, 50x50 m. I sidehallen, hvor det er en heisbar vegg på 24 m lengde som kan åpnes slik at begge hallene kan brukes felles, er av størrelse 30x30 m, inneholder handikap toalett, te-kjøkken, kontor og diverse lagermuligheter. Aktivitetsflaten i denne hallen er 25x30 m. Spesialhallen er bygget primært for bueskyting, med fast egenutviklet skytevegg, gulvmerking spesielt for bueskyting, integrert og fast kabling for styresystemer til lyd/lyssignaler og resultatservice. Kablingen er også trukket opp til møterom i 2. etasje i hovedhallen da dette vil kunne fungere som sekreteriat under større bueskytterrangementer.  Det er også tenkt på strøm og nett til tv/filming og streaming i bueskytterdelen. Hele hallen har likt sportsgulv og fremstår som en hel hall når veggen er oppe. Kulturdepartementet var meget imponert over planene når de ble presentert, med tanke på løsninger og muligheter for bruk. I hovedsak skal Sandefjord Bueskyttere bruke den minste hallen, STIF skal være hovedbruker av hovedhallen. STIF har i en årrekke vært spredt rundt på mange haller i Sandefjord, og kan nå endelig samle sin klubb under ett tak. Saken ble politisk behandlet i bystyret desember 2014 og byggingen startet mars 2015.

Økonomi

Hallen er stipulert til 48 millioner kroner, finansiert av Sandefjord Kommune med tildeling av spillemidler etter gjeldende regler.

Drift

Hallen driftes av Sandefjord Kommune ved egen vaktmestertjeneste tilknyttet skole og Bugården idrettspark.

Smarte løsninger

Det er første hallen som bygges tiltenkt slik bruk i Norge. Smarte løsninger som flerbrukshall tilknyttet spesialhall ved bruk av heve/senkevegg, samt kabling for resultater og styresystemer til forskjellige steder, kombinert med størrelse gjør dette prosjektet unikt. Hallen ble klar for bruk i februar 2016. Hallene kan brukes separat eller i fellesskap og kan dekke behov for alle typer aktiviteter.

Hallen er bygget primært som en hverdagshall/treningshall, men med sin utforming og unike løsninger ligger det til rette for allsidig bruk og større konkurranser og mesterskap.

Det er alltid problemer i en slik prosess, men med en så positiv og løsningsorientert kommune som Sandefjord, har alt blitt løst underveis. Sandefjord Bueskyttere var tiltenkt å skulle finansiere sin egen hall, men blandingen av kommunal hall og hall bygget av et idrettslag viste seg å være vanskelig p.ga mange regler. Spesielt MVA-reglene gjorde at det enkleste og beste var den løsningen som ble valgt. Sandefjord kommune bygget alt. Sandefjord Bueskyttere har vært aktivt med i prosessen og kan ikke få fullrost kommunen for sine dyktige medarbeidere i de forskjellige etater.

Angående om det er noe som kunne vært annerledes, er jo økonomi alltid et tema. Men ser man på kostnadene i dette prosjektet, er det mye anlegg for pengene. Hallen fremstår som utrolig funksjonell og fleksibel.

Tegninger av anlegget

Se tegninger av anlegget her

Annen informasjon

64 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt
Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Anleggsatlas fra Norges Håndballforbund

Dette nettbaserte anleggsatlaset er laget av Norges Håndballforbund og gir en oversikt over håndballanlegg og håndballaktivitet i hele landet.

Innholdstype: Aktuelt
Logoer Norges Cricketforbund og Norges Skytterforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 3 - 2020

I slutten av desember kom nyheten fra Norges Cricketforbund at Sandefjords cricketspillere kan glede seg til å spille på et nytt anlegg. Norges Skytterforbund forteller at det har blitt avholdt et...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NSSF, NGTF og NBBF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 46

Norges Skiskytterforbund skriver om smørevett og avfallshåndtering, Norges Basketballforbund har vedtatt sin Anleggsplan for 2020-2024 og Norges Gymnastikk- og Turnforbund har lagt ut materiale fra...

Innholdstype: Aktuelt
Logoer NLF, NBF og NSF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 48

Norges Luftsportforbund skriver om årets Guide til vinterflygning, Norges Bandyforbund er kritiske til at Valle Hovin ikke blir islagt i vinter og Norges Skytterforbund rapporterer fra en rettssak...

Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 7 - 2020

Tryggere motocrossbaner, feltbanebyggerkurs og presentasjoner fra foredrag om bly og miljø - alt dette kan du lese om i denne ukens anleggsnytt fra særforbundene.

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for...

Innholdstype: Publikasjon
Logo NTNU

Artikkel: Brannenergi i flerbrukshaller (2019)

For å styrke det statistiske underlaget for brannprosjektering har det gjennom to masteroppgaver de siste årene blitt kartlagt brannenergi i ti flerbrukshaller i Oslo-området og ti i Trondheim-...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Erik Vesterhus Rasmussen

Badmintonsenteret i Kristiansand

Da Badmintonsenteret i Kristiansand åpnet sine dører i 1987, var hallen Norges første i sitt slag. 30 år etter er den fremdeles en godt fungerende hall og kjernen for badmintonaktivitet på Sørlandet...

Innholdstype: Veiledere
Baneanlegg for bueskyting

Baneanlegg for bueskyting

Du finner her en veileder for baneanlegg i bueskyting utarbeidet av Norges Bueskytterforbunds anleggsutvalg. Veilederen tar for seg trenings- og konkurranseanlegg for skive- og jakt/ feltskyting.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Sider