Bergen Tennisarena

Bergen Tennisarena

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Bergen Tennisarena (BTA) er et topp moderne kraftsenter for tennis og hallidretter. Anlegget er lokalisert i Bergen på Slettebakken (langs bybanen), nærmere bestemt Vilhelm Bjerknesvei 20, bak Bergenshallen. Bygget er på ca. 5300 m² fordelt på to sammenhengende haller samt eget servicebygg.

 

Eier: Paradis Tennisklubb
Drifter: Paradis tennisklubb
Anleggstype: Tennishall
Areal: 5300 m² totalt
Kommune: Bergen
Byggekostnad: 43 mill. kr. eks. mva
Driftskostnad
År: 2013

Hjemmeside Bergen Tennisarena

Bakgrunn

I 2001 startet prosjektet sin lange reise mot realisering. På Slettebakken lå det da noen kommunale asfaltbaner. Sammen med kommunen ble man enige om å legge disse om til grus. Paradis Tennisklubb tok mesteparten av regningen og fikk disponere to av de tre banene.

Samtidig vokste ønsket om en egen hall frem. Klubben disponerte tidligere inntil 5 baner på Paradis sportssenter der også treningssenteret Aktiv365 holdt til. Ved hjelp av innsatsvillige og kompetente folk i hallkomite og styre og et tett samarbeid med Bergen kommune tok planene form. Kommunen var svært behjelpelig med veiledning gjennom formaliteter og byråkrati og tennisklubben fremhever at de var imponert over idrettsseksjonens fleksibilitet, tilrettelegging og raske handlingsvilje.

Avgjørende for prosjektet var at det ble bygget som en flerbrukshall som kvalifiserte for ca. 18,4 mill. NOK i spillemidler samt at Grieg gruppen gikk inn med en betydelig gave.

Anlegget

Bergen Tennis Arena tilbyr 6 tennisbaner tilpasset internasjonal standard, topp moderne treningssenter, møtelokaler, kafeteria og utleie til messer/ events / konserter. Bergen Tennis Arena eies og driftes av Paradis Tennisklubb (PTK). Hallen stod ferdig høsten 2013 og ble bygget i totalentreprise av Betonmast AS. Se nærmere beskrivelse av byggeprosjektet her.

Bergen Tennis Arena har et samlet areal på 5300 kvadratmeter. Flerbrukshallen med tennisbanene er på 4300 kvadratmeter og et servicebygg på to etasjer er på 700 kvadratmeter. En av hallens baner har internasjonale mål, de andre fem har norske mål. Midt i hallen er det en bru i stål og glass der publikum kan oppholde seg under kamper og trening. Servicedelen inneholder lobby med resepsjon, garderober, helsestudio og tekniske rom.

Tomten er på cirka fem mål og har jord i grunnen. Det ligger et tidligere avfallsdeponi på deler av tomten. Den øverste meteren på tomten er masseutskiftet. Cirka 3500 kubikkmeter er kjørt til deponi. Bygget står på 75 stålkjernepeler som er to til seks meter lange. Det er lagt radonduk under bygget.

Både halldelen og servicedelen har rektangulære former. Bærende konstruksjon består av stål og hulldekker. Det er q-dekke over halldelen og hulldekker i servicedelen. Halldelen har fasader av mørkegrå mineralulls-elementer, mens servicedelen har oransjelakkerte stålplater i fasaden. Det er to glassfasader i bakkant av halldelen og langsgående glassfasade i andre etasje i servicedelen. I halldelen er det overlys og røykventilasjon.

I servicedelen er det flis på gulvet i første etasje og sportsparkett (heltre eik på en cm fjærende pute) i andre etasje. Veggene består av gips og malt betong. Det meste av servicedelen har systemhimlinger.

Q-dekket er perforert for å dempe lyd. De nederste 3,5 meterne av veggene i hallen er perforerte for å dempe lyd. Tennisdekke: Plexi-pave. Belysning: Sidestilte lysstoffrør.

Det er 23 cm isolasjon i veggene og i snitt 30 cm i taket. Vinduene har en U-verdi på 0,9. Bygging med elementer ga rask lukking. Konstruksjonen ble avfuktet før innredning.

Bygget har vannbåren oppvarming basert på fjernvarme. Det er radiatorer i andre etasje og gulvvarme i første etasje. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 139,7 kWh per kvadratmeter per år, noe som plasserer bygget i energiklasse C. Bygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. De to aggregatene har en samlet kapasitet på 38000 kubikkmeter per time. Brannsikring er ivaretatt ved seksjonering.

Booking: Senserio med ARX Adgangskontrollsystem.

Økonomi

Byggekostnad ca. 43 mill. NOK eks. mva.

Finansiering:
Egenfinansiering: ca. 10 mill. NOK
Spillemidler: ca. 18 mill. NOK
Lån: ca. 25 mill. NOK

Tegninger av anlegget

Se tegninger utarbeidet av Grieg Arkitekter her

Annen informasjon

13 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 17 - 2020

Norges Rytterforbund påminner om viktige søknadsfrister, hvorav en er Krafttak for ridebanebunner med frist 30. april. I skogen må man nå ta hensyn til hekke- og yngletiden - dette skriver Norges...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Helen Sterud

Bergerhallen - Nesodden tennisklubb

Med flott trebaners hall har Nesodden tennisklubb fått et gedigent løft. Med gjennomtenkte løsninger, god planlegging og profesjonell gjennomføring er prosjektet et godt eksempel på at et vellykket...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Bryne TK

Bryne Tennisklubb

Bryne tennisklubb er et eksempel på hvor langt man kan komme med pågangsmot og dugnadsånd. Da boblehallen kollapset i desember 2012 stod de uten tak over hodet. Mindre enn 1 ½ år senere hadde de...

Innholdstype: Aktuelt

Det skjer ting i tennisanleggs-Norge

Høsten 2015 fikk styret i Norges Tennisforbund i oppdrag å blant annet utarbeide konkrete målsettinger for fokusområdet tennisanlegg. I en nyhetssak på deres egne sider presenteres målsettinger og...

Innholdstype: Verktøy

Idékatalog: Fremtidens tennisanlegg

Lokale og Anlægsfonden (LOA-fonden), Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har sammen utarbeidet denne idékatalog, som med hjelp av eksempler fra den virkelige verden gir forslag på hvordan man kan...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Alejandro Villanueva

Oslo Tennisklubb

Oslo Tennisklubb (OTK) var den første av klubbene i Norge som la om tradisjonelle grusbaner til en moderne løsning med syntetisk såle. Klubben gjorde en meget grundig vurdering av ulike banedekker og...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Evaluering av tre eksperimenterende spesialanlegg (2017)

I denne rapporten evalueres tre nyskapende idrettsanlegg (et fotballanlegg, et friidrettsanlegg og et tennisanlegg), hvor man har tenkt nytt rundt utformingen av anlegget.

Innholdstype: Publikasjon
Logo SIAT

Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i Norge 2006 - 2018 (2019)

Ifølge Anleggsregisteret, har det mellom 2006 og 2018 blitt bygget flere enn 10 000 anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Norge. Det bygges/anlegges fremfor alt mindre utendørsanlegg,...

Sider