Prosjektering

Prosjektering

Prosjekteringsfasen består av tre underfaser: Skisseprosjekt, Forprosjekt og Detaljprosjekt. Idéen om idrettsanlegget utvikles videre gjennom evaluering og valg av utforming, arealdisponering og funksjonalitet. Når prosjektet har kommet til denne fasen bør aktuelle rådgivere involveres for å oppnå en god prosjekteringsfase.

Annen informasjon