Produksjonsprosjektering

Produksjonsprosjektering

Formålet med fasen er å supplere produksjonsunderlaget og søke igangsettingstillatelse.

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2Det anbefales ikke å starte denne fasen uten at den foregående fasen med sine underfaser og tilhørende beslutningsporter er gjennomført.

Ansvarlig for fasen: Prosjektleder
Deltagere i fasen: Prosjektansvarlig, leverandører, rådgivere

Produksjonsunderlag

Produksjonsprosjekteringen består i å supplere prosjektdokumenter, arbeidstegninger og detaljtegninger. Det skal også etableres kontrolldokumentasjon. Kontrolldokumentasjon kan ha form som sjekklister hvor man avslutningsvis i prosjektet gjennomgår bygget og kontrollerer at det er bygget i henhold til produksjonsunderlaget, krav til utførelse og gjeldene teknisk forskrift. Produksjonsunderlaget består av de tegninger og beskrivelser som er utarbeidet så langt i prosjektet, og skal ved denne fasens slutt være ferdigstilt.

Igangsettingstillatelse

Når prosjektdokumentene for produksjon og kontrolldokumentasjon er utarbeidet kan man søke om «igangsettingstillatelse (IG)». Det er «ansvarlig søker», vanligvis prosjektleder, som står for søknaden om IG. Dersom prosjektet består av flere utbyggingstrinn kan man ha flere IG (IG1, IG2, etc.). Søknadsprosessen må da utføres flere ganger. Søknad om brukstillatelse og ferdigattest faller også innunder ansvarlig søkers ansvarsområde.

Leveranser i fasen: fullstendig produksjonsunderlag, kontrolldokumentasjon, ansvarlig søker, igangsettingstillatelse

Beslutningsport 3.2

Last ned wordfil Last ned PDF Gå videre til Bygging

Annen informasjon