Idéfasen

Idéfasen

Idéfasen utreder muligheten og behovet for et nytt idrettsanlegg. Fasen er delt i tre underfaser: Organisering, Utgangspunkt og Programmering. I Utgangspunktet skal fokuset ligge på å avdekke behov og formål med det nye anlegget for å skape grunnlaget for den videre programmeringen som går ut på å utrede og beskrive anleggets funksjoner og kvaliteter. Idéfasen gjennomføres oftest internt i klubben og i samarbeid med kommunen.

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2

Før man går videre til første delfase; Organisering, må man gå gjennom den første «beslutningsporten» . Denne beslutningsporten adresserer noen grunnleggende elementer som må være tilstede før man kan gå i gang med anleggsprosjektet.

Beslutningsport 1.0

Last ned wordfil Last ned PDF Gå videre til Organisering

 

Annen informasjon