Forprosjekt

Forprosjekt

Formålet med fasen er å utvikle byggeprogrammet og søke om spillemidler.

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2

Det anbefales ikke å starte denne fasen uten at den foregående fasen med sine underfaser og tilhørende beslutningsporter er gjennomført.

Ansvarlig for fasen: Prosjektleder
Deltagere i fasen: Prosjektansvarlig, styret, kommunen

Byggeprogrammet

Byggeprogrammet er det viktigste dokumentet i en byggesak da det beskriver alle ønsker og krav til det kommende anlegget. Byggeprogrammet fungerer som et grunnlag for løsninger på det endelige anlegget. I forprosjektet skal byggeprogrammet inneholde tegninger fra rådgivere, situasjonsplan, materialvalg, energiberegninger og økonomisk plan.

Den økonomiske planen og fremdriftsplanen er grunnlag for søknad om rammetillatelse. Den økonomiske planen omfatter på dette tidspunktet et endelig kostnadsestimat for samlede byggekostnader (+-10 %) og driftskostnader samt en finansieringsplan med avtaler for sponsorer, investorer, leietakere, offentlige midler og tilsagn fra långivere.

Spillemidler

Veiledning til søknad om spillemidler kan leses her på Godeidrettsanlegg eller hos anleggsregisteret.no.

Det er viktig at man har god kommunikasjon med kommunen gjennom hele denne fasen spesielt om det er aktuelt å søke ulike dispensasjoner som fra for eksempel arealplaner, reguleringsplaner eller byggehøyde. Prosjektet må i tillegg vedtas av kommunen for at prosjektet skal kunne gå videre.

Dersom det ikke er opprettet kontakt med det aktuelle særforbundet så langt i prosessen bør dette gjøres for å innhente kunnskap om og etterkomme spesielle idrettslige krav. Kontakten med særforbundet bør opprettholdes videre.

Kommunens frist for oversending av søknad om spillemidler til Fylkeskommunen er 15. Januar. Kommunen har en egen frist klubben må forholde seg til for behandling av søknaden. Søknaden sendes inn elektronisk gjennom anleggsregisteret.no.

Leveranser i fasen: byggeprogram, endelig finansieringsplan, endelig fremdriftsplan, spillemiddelsøknad

Beslutningsport 2.2

Last ned wordfil Last ned PDF Gå videre til Detaljprosjekt

 

Annen informasjon