Drift

Drift

Driftsfasen starter når anlegget er overlevert eier og skal tas i bruk. Fasen består av tre underfaser: Igangkjøring, Daglig drift og Avhending. I denne fasen overleveres anlegget til eier og anlegget settes i drift. Det sentrale i begynnelsen av fasen er å kontrollere at alle systemer og løsninger yter som prosjektert.

Annen informasjon