Detaljprosjekt

Detaljprosjekt

Formålet med fasen er å utarbeide detaljerte prosjektdokumenter for byggefasen.

Det anbefales ikke å starte denne fasen uten at den foregående fasen med sine underfaser og tilhørende beslutningsporter er gjennomført.

Ansvarlig for fasen: Prosjektleder
Deltagere i fasen: Prosjektansvarlig, styret, kommunen

Prosjektdokumenter

Detaljprosjektet består av utarbeidelse av detaljerte prosjektdokumenter (byggeprogram, funksjonsbeskrivelse, teknisk beskrivelse, finansieringsplan, fremdriftsplan, driftsorganisering), beskrivelser for kontrahering og bygging, og kvalitetssikring. Man må nå ha alle krav og ønsker klarert og presisert i tillegg til at myndighetskrav må være ivaretatt, ettersom det vil være kostbart å gjøre endringer på et senere tidspunkt.

Etter detaljprosjektet skal også andre planer som fasadetegninger, belysningsplan, SHA-plan, skiltplan, utomhusplan, situasjonsplan og oppmerkingsplaner inngå i prosjektdokumentene. 

Prosjektstyring

Gjennom hele prosessen er fremdriftsplanen i konstant endring, men det er essensielt at den er realistisk og i tråd med aktuelle målsettinger og strategi. God prosjektstyring kjennetegnes ved at man hele tiden er oppdatert på fremdrift, kostnadsestimater, endringer i prosjektets ytre rammebetingelser og endringer i risikosituasjonen.

Leveranser i fasen: oppdaterte prosjektdokumenter (byggeprogram, funksjonsbeskrivelse, teknisk beskrivelse, finansieringsplan, fremdriftsplan, driftsorganisering)

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2

Beslutningsport 2.3

Last ned wordfil Last ned PDF Gå videre til Uførelse

Annen informasjon