Avhending

Avhending

Formålet med fasen er å avhende anlegget på en god måte gjennom salg eller riving.

Ansvarlig for fasen: Styret
Deltagere i fasen: Styret, rådgivere

Avhending

Avhending av et idrettsanlegg skjer ved at det enten selges eller rives.

Ønsker man å selge anlegget må man undersøke hvilke aktører som kan være interessert i å kjøpe anlegget. Dersom man vet hvem som er i markedet kan det gjøres tiltak slik at anlegget øker markedsverdien.

Dersom anlegget rives bør miljøhensyn stå i fokus. Så mye som mulig av materialene i det eksisterende anlegget bør gjenbrukes til andre formål. Deretter, bør materialene gjenvinnes på en hensiktsmessig måte. Det som er igjen og ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes skal saneres på en passende måte. Det gjelder da spesielt å ta hensyn til materialer som inneholder miljøgifter og lignende.

Avfalls- og saneringsplaner må utarbeides for de byggematerialene med kjente uheldige miljøpåvirkninger samt at man bør ta høyde for uforutsette funn av miljøskadelige stoffer.

Leveranser i fasen: alternativsvurdering, gjenbruksplan, avfalls- og saneringsplaner, miljøplan

IdeIdefasenOrganiseringUtgangspunktProgrammeringProsjekteringSkisseprosjektForprosjektDetaljprosjektUtførelseKontraheringProduksjonsprosjekteringByggingOvertakelseDriftDriftsrutinerAvhendingProsjekteringUtførelseDrift1.01.11.21.32.02.12.22.33.03.13.23.33.44.04.14.2

Beslutningsport 4.2

Last ned wordfil Last ned PDF Gå til Prosjektmodellens startside

 

Annen informasjon