Frontpage

Aktuelt

Pumptrack. Foto: Lørenskog Sykkelpark

Nytt forbildeanlegg: Lørenskog Sykkelpark

Publisert: 10.04.2019, Sist endret: 10.04.2019

Lørenskog Sykkelpark er først og fremst en sykkelpark tilrettelagt for barn og unge. Parken inneholder en rundbaneløype med ulike ferdighetselementer og en støpt, asfaltert pumptrack. Les om forbildeanlegget her.
Tydelig skilting med kart og informasjon. Foto: Ilseng IL/ HHT

Nytt forbildeanlegg: Ilsengstiene

Publisert: 09.04.2019, Sist endret: 09.04.2019

Ilsengstiene vant nylig prisen for "Norges beste turrute", og er vårt nyeste forbildeanlegg. Turrutene i Hedmark er et nettverk av nye og gamle stier med en samlet lengde på mer enn 25 km. Området består av skog, kulturlandskap, elver, åkerkanter og traktorslep.

Norges idrettsforbund har vedtatt ny anleggsstrategi

Publisert: 09.04.2019, Sist endret: 09.04.2019

I uke 14 vedtok Idrettstyret i Norges idrettsforbund en ny anleggspolitikk. Ny anleggspolitikk er et overordnet planverk som skal involvere hele idrettsorganisasjonen. I tillegg foreslås endringer i den statlige idrettspolitikken, og i kommuner og de nye regionenes oppfølging av anleggsområdet. Du...
Pexels: Illustrasjonsfoto

Hvordan kan barn bli en del av brukerinvolveringen?

Publisert: 03.04.2019, Sist endret: 03.04.2019

Brukermedvirkning i idretts- og nærmiljøanleggsprosjekter kan være utfordrende. Å involvere barn (og ungdom) i prosessen, kan oppleves som enda vanskeligere. I februar ble det arrangert et seminar, "By i barnehøyde", i regi Oslo kommune ved Bymiljøetaten. I denne saken får du informasjon...
Idrettsgulv, kunstdekke

Utslipp av kjemiske stoffer fra ulike typer av idrettsgulv

Publisert: 01.04.2019, Sist endret: 02.04.2019

Emisjon (avgassing) fra idrettsgulv vil føre til at det dannes kjemikalier i luften, som i verste fall forårsaker helseskader. Ved NTNU har det blitt utført emisjonstester av to ulike parkettgulv som benyttes i idrettshaller. Gulvene ble testet for forskjellige kjemiske stoffer: VOC/TVOC,...
Illustrasjon: Anna Cecilie Heistad

Kronikk: Framtidas svømmeanlegg

Publisert: 29.03.2019, Sist endret: 03.04.2019

En strategisk studie av trender for bade- og svømmeanlegg i Tyskland viser noen tankevekkende utviklingstrekk som også vil ha relevans i Norge. Tyskland er, med sine nærmere 5 000 offentlige bade- og svømmeanlegg, et så stort marked at det er vel verdt å følge med på hva som skjer. Dette gjelder...