Seilbåt på sjøen
Anleggstype

Seilanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Om seiling

Seiling er å drive et fartøy fremover med hjelp av vinden. Som idrett kan seiling bedrives individuelt eller i lag.

Les mer om seiling på Norges Seilforbunds nettsider.

Norges Seilforbund

Seiling organiseres av Norges Seilforbund. Dersom du ønsker å vite mer om seiling anbefaler vi at du kontakter forbundet:

Norges Seilforbunds nettsider

Norges Seilforbund vil utvikle differensierte anlegg for seilsport. Anleggene skal være fremtidsrettet og tilpasset lokale, regionale og nasjonale behov. Det er en fordel om anleggene kan dekke flere behov på samme sted, men kan også deles opp der dette ikke lar seg gjennomføre av praktiske, arealmessige og seiltekniske forhold.