Kajakker som ligger på en strand i solnedgang
Anleggstype

Kajakkanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Padling/Kajakk

Det finnes flere forskjellige grener innen padling. Du finner beskrivelse av disse i verktøyet Anlegg for padling. I tillegg til å være en idrett, brukes kajakk også i friluftslivet.

Norges Padleforbund

Padlingsidretten organiseres av Norges Padleforbund. Dersom du ønsker å vite mer om padling, anbefaler vi at du kontakter forbundet: Kontakt oss - Norges Padleforbund.

Anleggsplan

Utdrag fra Virksomhetsplan 2021-2023

NPF sitt fokus skal være rettet mot aktive medlemmer og robuste klubber, og dette skal prege alle tiltak som er forankret i denne planen. Organisasjons-, kompetanseutvikling og konkurranseaktiviteter er områder som prioriteres for å styrke aktiviteten. Gjennom de oppgavene som beskrives under hvert innsatsområde skal norsk padling nå den definerte målsetningen.