Alle verktøy

Nyeste publiserte verktøy

92 resultat(er)
Nedenfor finner du flere verktøy
Innholdstype: Verktøy

Radiostyrt motorsport - Banekrav og infrastruktur

Informasjonen i dette verktøyet er hentet fra Norges Motorsportforbunds "Spesial Reglement Radiostyrt Motorsport" (2016), og skal være veiledende for hvordan et anlegg utformes og baner utvikles og bygges etter de internasjonale kravene for radiostyrt motorsport. Målet er å kunne tilby konkurranser på flest mulig baner, og at det over tid utvikles flest mulig anlegg som kan gi meget...

Innholdstype: Verktøy

Alpine øvelser

Alpine konkurranser som er valgt i FIS World Cup, FIS alpint verdensmesterskap og Olympiske Vinterleker består av ti øvelser: Fem øvelser for damer og fem øvelser for herrer.

Innholdstype: Verktøy

Anlegg for padling

Padling består av flere grener med forskjellige anleggskrav. I dette verktøyet, som er skrevet av Gode idrettsanlegg i samarbeid med Norges Padleforbund, får du en kort innføring til de ulike grenene.

Innholdstype: Verktøy

Arenakrav topphåndball

Arrangementene er elitehåndballens viktigste utstillingsvindu. Som et vesentlig element i arrangementet er selve spillearenaen. Norges Håndballforbund anser at arenaen er av så stor betydning for anlegget at dette er et eget kravområde. Kravene ble oppdatert i 2015.

Innholdstype: Verktøy

Avfalls- og gjenvinningsløsninger

Her finner du et faktaark som forteller om hvilke forhold man bør ta hensyn til i de ulike fasene, prosjektering, utførelse og drift, for å tilrettelegge for god avfallshåndtering og gjennvinning. Faktaarket for avfalls- og gjenvinningsløsninger er utviklet av Ragn-Sells for Norges idrettsforbund.

Innholdstype: Verktøy

Banereglement Motocross

Dette banereglementet gjelder for anlegg som skal arrangere konkurranser eller organisere trening i regi av en klubb tilsluttet Norges Motorsportforbund (NMF). Alle konkurransebaner eller treningsbaner skal være sertifisert og godkjent av NMF. Reglementet inneholder informasjon om baneområdet, banetraseen, start- og målområdet mm. Du finner det fra side 64 til 87.

Innholdstype: Verktøy

Basketballkurver

Dette verktøy omhandler basketballkurver, blant annet plassering av kurver. Verktøyet er laget sammen med Norges Basketballforbund.

Innholdstype: Verktøy

Båtsportanlegg

Her kan du lese om de ulike grenene i båtsport. Båtsport består av tre internasjonale hovedgrener: Offshore, Circuit (rundbane) og Aquabike, med en rekke disipliner innenfor hver gren. I Aquabike starter barneidretten fra 5 årsalderen og øvrige fra 13 årsalderen. Forbundet arbeider med en egen båtsportforskrift for å senke aldersgrensen for barneidrett til 5 år i alle grener. Dette verktøy er...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Friplassen

Norges Friidrettsforbund har utviklet et konsept for nærmiljøanlegg som skal stimulere til aktivitet for alle. Anlegget, kalt "Friplassen", er lite og intimt, passer godt i nærmiljøet eller som en del av skolegården, og legger til rette for utfoldelse innenfor mange aktiviteter. I denne brosjyren får du en enkel beskrivelse av konseptet og annen relevant informasjon. Brosjyren er utgitt...

Innholdstype: Verktøy

Brosjyre: Langrennscross for barn og unge

Langrennscross er en inspirerende trenings- og konkurranseform. Det motiverer og inspirerer, og bidrar til utviklingen av skiferdigheter og skiglede. Informasjon og gode tips om langrennscross finner du i denne brosjyren fra Norges Skiforbund.

Innholdstype: Verktøy

Brukerinvolvering – hvordan kan brukerne bidra i prosessen og hvorfor?

Vi i Gode idrettsanlegg jobber med å synliggjøre viktigheten med brukerinvolvering i anleggsprosjekter. Dette verktøyet skal gi et innblikk i hva brukerinvolvering er, hvorfor det lønner seg å bruke ressurser på denne delen av prosessen og eksempler på metoder som kan være hensiktsmessige. Målet er å ufarliggjøre brukerinvolvering og bidra til innsikt som gir flere, gode idrettsanlegg.

Innholdstype: Verktøy

Bygg din egen isbane

Ingen ishall i nærheten? Bygg din egen naturisbane tilpasset egnet areal og størrelse.

Innholdstype: Verktøy

Bygge anlegg?

Dere har en virkelig god idé for et anlegg til det lokale idrettslaget, men aner ikke hvor dere skal begynne. Oslo idrettskrets har laget denne hurtigguiden, som forhåpentligvis kan hjelpe dere litt på vei.

Innholdstype: Verktøy

Byggetillatelse i strandsonen

Fremgangsmetode for naust og bryggesøknader. Dette verktøyet gir en liste over hva en komplett søknad skal inneholde dersom du skal søke om byggetillatelse i strandsonen. Dokumentet kommer fra Norsk kommunalteknisk forening.

Innholdstype: Verktøy

Bærekraftige idrettsarrangement

Det svenske idrettsforbundet (Riksidrottsförbundet) har laget en nettside som presenterer aspekter for bærekraftige idrettsarrangement. Blant det som blir presentert finner du tips til avfallshåndtering, støy, energi, klima og vann.

Innholdstype: Verktøy
Foto: Carl Celius

Danseanlegg - særidrettenes krav og ønskemål utover generelle krav til flerbrukshaller

Dette dokumentet presenterer spesielle krav og ønskemål for danseanlegg i en flerbrukshall. Dokumentet er skrevet av Norges Danseforbund.

Innholdstype: Verktøy

Dialogkafe for økt brukerinvolvering

Brukermedvirkning, hvor ulike brukergrupper selv kommer med innspill ut fra egne ønsker og behov, er nødvendig for å få et vellykket idrettsbygg. Dette starter med å identifisere hvem brukerne av det kommende anlegget er, eller hvem man ønsker at det skal være.

Innholdstype: Verktøy

El-innebandy

Du finner her et hefte om el-innebandy, laget av Norges Bandyforbund. Heftet gir deg informasjon om regler og oppsett, men også tips til øvelser og trening.

Innholdstype: Verktøy

Erfaringer fra byggeprosessen: Basishall i Bodø

I 2017 arrangerte Norges Gymnastikk- og Turnforbund sin årlige utstyr- og anleggskonferanse på Gardermoen med 87 deltagere fra turnforeninger, idrettsråd, idrettskretser og kommuner tilstede. Et av foredragene var Hans Erik Reinvik sitt - Basishall i Bodø. Du finner her erfaringene fra realiseringen av basishallen.

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om motorsport på lukket bane

Forskrift om motorsport på lukket bane eller annet avsperret område, og annen bruk av go-kart. Forskriften tredde i kraft i 2001, med endringer i 2004.

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om sykkelritt på veg

Forskriftens formål er å gi god trafikksikkerhet for syklende som deltar i sykkelritt på veg, samt god trafikksikkerhet og nødvendig framkommelighet for andre trafikanter mens rittet pågår. Forskriften danner grunnlag for hvilke retningslinjer arrangører av sykkelritt og triathlonkonkurranser på offentlig vei må følge.

Innholdstype: Verktøy

Forskrift om velferd for hest (utdrag)

Her har vi hentet ut relevant anleggsinformasjon fra Forskrift om velferd for hest, utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet. Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov.

Innholdstype: Verktøy

Fra squashanlegg til gymnastikksal

Dette eksempelet på en flerbruksløsning hvor man enkelt kan gjøre om tre squashbaner til en standard gymnastikksal, kommer fra Norges Squashforbund.

Innholdstype: Verktøy

Freestyle

Konkurranseformen freestyle består av 4 grener; kulekjøring, skicross, halfpipe og big jump. I tillegg kommer anleggsformen park og vannhopp.

Innholdstype: Verktøy

Golfanlegg - Anleggstilpasning for funksjonshemmede

Norges Golfforbund har laget et verktøy med råd og tips om hvordan man kan tilpasse golfanlegget slik at det blir mer brukervennlig for personer med funksjonsnedsettelser. Denne informasjonen viser hvilke krav og ønsker som gjelder for tilrettelegging slik at funksjonshemmede kan få tilnærmet de samme muligheter som andre. Verktøyet henvender seg i første rekke til de som har ansvar for...

Sider