Veiledere

Nyeste Veiledere

81 resultat(er)
Nedenfor finner du flere veiledere
Innholdstype: Veiledere

Veileder fotballhaller

Denne enkle veilederen, utarbeidet av Norges Fotballforbund (NFF), har som mål å gi utbyggere, anleggseiere, planleggere og andre en innføring i krav til aktivitetsarealet og tilliggende rom i en fotballhall. Se ellers henvisninger til andre dokumenter på side tre i denne veilederen.

Innholdstype: Veiledere

Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Denne veilederen er utgitt av Miljødirektoratet og behandler blant annet støy fra nærmiljø- og idrettsanlegg. Veilederen er revidert i 2016, og oppdatert august 2018.

Innholdstype: Veiledere

Veiledning om kunstgressbaner - Planlegging, drift og avfallshåndtering

Veilederen "Vejledning om kunstgræsbaner - Planlægning, drift og affaldshåndtering" er utgitt i 2018. Den er utarbeidet av danske Miljøstyrelsen i samarbeid med Danmarks Idrætsforbund, Dansk Boldspil-Union og Lokale og Anlægsfonden. Vi gjør oppmerksom på at veilederen er utgitt i Danmark og at det dermed kan være forskjeller fra regler i Norge, men den inneholder mye relevant...

Innholdstype: Veiledere

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Du finner her veiledning til forskrift om brannforebygging. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Siste versjon finner du hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Innholdstype: Veiledere

Vinterdrift av kunstgressbaner - i et miljø- og helseperspektiv

Når man skal ta i bruk en ny kunstgressbane, er det viktig å sette seg godt inn i vedlikeholdsrutiner for å sikre en optimal drift. Norges Fotballforbund har i 2018 laget en veileder for vinterdrift av kunstgressbaner, som du finner her.

Innholdstype: Veiledere
Ytelsesspesifikasjon for rugbybaner

Ytelsesspesifikasjon for rugbybaner

Denne veilederen gjengitt av World Rugby Player Welfare tar for seg flere aspekter ved en rugbybane. Testprosedyrer og krav som stilles til baner samt banedimensjoner finnes her.

Sider