Veiledere

Nyeste Veiledere

81 resultat(er)
Nedenfor finner du flere veiledere
Innholdstype: Veiledere
Ridunderlag - en guide

Rideunderlag - en guide

Denne veilederen er fra Svenska Ridsportförbundets referansegruppe for baneunderlag, og er anbefalt lesning fra Norges Rytterforbund.

Innholdstype: Veiledere

Ro- og kajakkanlegg - planleggingsveileder

Anleggsveilederen er utarbeidet av Kulturdepartementet i samarbeid med Norges Roforbund og Norges Padleforbund i 1989. Veilederen er ment å være grunnlaget for den prosess bygging av et idrettsanlegg er - samtidig som en har prøvd å supplere teksten med informative illustrasjoner. Det er viktig å være klar over at innholdet ikke er en absolutt norm, men at den er veiledende og ideskapende, og at...

Innholdstype: Veiledere
Rulleskiløyper - langrenn og skiskyting (2016)

Rulleskiløyper - langrenn og skiskyting (2016)

Denne veilederen gir en omfattende innføring i design og bygging av rulleskiløyper. Veilederen er utgitt av Kulturdepartementet i 2016.

Innholdstype: Veiledere
Planlegging, bygging og drift av hoppanlegg

Skianlegg - Hopp: Planlegging, bygging og drift av hoppanlegg

Denne veilederen er utarbeidet av Kulturdepartementet, i samarbeid med Norges Skiforbund, i 2015. Veilederen tar for seg planlegging, bygging og drift av hoppanlegg.

Innholdstype: Veiledere
Skianlegg: Langrenn og skiskyting

Skianlegg: Planlegging og bygging av anlegg for langrenn og skiskyting

Du finner her en veileder for skianlegg (langrenn og skiskyting) utarbeidet av Kultur- og kirkedepartementet, Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund i 2007. Veilederen gir en innføring i bygging og drift av anlegg for langrenn og skiskyting.

Innholdstype: Veiledere

Skytebaner - Veileder for planlegging av skytebaner

Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner. Selv om utgangspunktet for veilederen er etablering av nye skytebaner fra idé og frem til bygging, vil veilederen også være relevant ved utvidelse og ombygging av eksisterende skytebaneanlegg. Veilederen er et resultat av samarbeid mellom Kulturdepartementet og Det frivillige Skyttervesen, Norges Jeger- og...

Innholdstype: Veiledere

Skøytebaner

Denne artikkelen tar for seg ulike typer skøytebaner og linker til veiledere og retningslinjer for bygging av skøytebaner i forskjellige størrelser, og i kombinasjon med andre idrettsanlegg.

Innholdstype: Veiledere

Smart by Powerhouse - veileder for smarte bygg

Veilederen tar utgangspunkt i behovet og forventede effekter av et smart bygg, ikke hva som finnes av teknologi. Den fokuserer på verdi sett i fra perspektivene til brukere, leietakere, byggeiere og samfunnet for øvrig, og hvordan ulike målkonflikter mellom disse må balanseres. Bak Powerhouse-samarbeidet står eiendomsselskapet Entra, prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska, miljøstiftelsen...

Innholdstype: Veiledere
Snøproduksjon og snøpreparering

Snøproduksjon og snøpreparering

Kulturdepartementet og Norges Skiforbund utarbeidet i 2014 en veileder om snøproduksjon og snøpreparering. Du finner her informasjon om vann og strømforsyning, planlegging av snøsystemer, grunnleggende snøteori, snøproduksjon, snøpreparering, salting, balking og snølagring.

Innholdstype: Veiledere
Standard regattabaner

Standard regattabaner

En kort beskrivelse av standard regattabaner samt det internasjonale forbundets veileder.

Innholdstype: Veiledere

Tilrettelegging av turveier, løyper og stier

Denne veilederen om stier, løyper og turveier bygger på håndboka "Stier, løyper og turveier" som ble utgitt av Kultur- og kirkedepartementet i 1991, i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Vi gjør oppmerksom på at veilederen ble gitt ut i 2008, og at noe av innholdet kan være utdatert.

Innholdstype: Veiledere

Turruter for tur- og terrengsykkel

Denne veilederen for turruter for terrengsykling og tursykling er en del av Merkehåndboka. Merkehåndboka består av felthåndbok Merkehåndboka 2019, og nettstedet merkehandboka.no. I veilederen omtales sykkelspesifikk tilrettelegging og merking. Det gis blant annet brukerveiledning for skilting både for tur- og terrengsykkelruter.

Innholdstype: Veiledere

Turruter til vanns - Ro- og padleturer

I veilederen «Turruter til vanns - Ro- og padleruter» omtales det som er spesifikt for tilrettelegging og synliggjøring av ro- og padleruter i Norge. Bakgrunnstoff, råd og standarder som er felles for alle typer turruter finner du i Merkehåndboka 2019.

Innholdstype: Veiledere
Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet i et samarbeid mellom Terje Roel og medarbeidere i Deltasenteret og Kulturdepartementet. Den er en videreføring og oppdatering av tilsvarende veileder utgitt i 2008, som i sin tur avløste tidligere publikasjoner om temaet. Veilederen gir praktiske råd for planlegging og bygging av idrettsanlegg for å følge opp regjeringens visjon og gjeldende lover for universell...

Innholdstype: Veiledere
Utforming av konkurranseløyper for langrenn - FIS manual

Utforming av konkurranseløyper for langrenn - FIS manual

Du finner her en norm utarbeidet av Det internasjonale skiforbundet (FIS) om utformingen av konkurranseløyper for langrenn. Manualen ble utgitt i 2012.

Innholdstype: Veiledere

Utforming av miljøvennlige kunstgressbaner - tiltak for å redusere spredning av granulat

Denne veilederen beskriver tiltak for å redusere spredning av granulat på nye, rehabiliterte og eksisterende kunstgressbaner for å ivareta kunstgressbanen med hensyn til miljø, kvalitet og økonomi. Ved å innføre disse tiltakene anslår Miljødirektoratat at utslippene kan reduseres med opptil 96-98 prosent.

Innholdstype: Veiledere

Utforming av skianlegg: Håndbok for langrenn- og rulleskianlegg

Denne veilederen er utgitt av Svenska skidförbundet i 2017 og gir informasjon, støtte og veiledning i hvordan man planlegger og designer moderne rulleski- og skianlegg. Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjellige regler i Sverige og Norge, men veilederen kan likevel brukes til inspirasjon.

Innholdstype: Veiledere

Vårklargjøring av kunstgressbanen

Norges Fotballforbund vil fortsette å medvirke til gode driftsrutiner på kunstgressbanene rundt omkring i Norge. Det er viktig at alle gjør sitt ytterste for å tilby barn og unge gode trenings- og kamparenaer. Denne veilederen er Del to i den informasjonsserien NFFgir ut i løpet av 2018, og har tema: Vårklargjøring av kunstgressbanen.

Innholdstype: Veiledere
Veileder for etablering av friluftsporter

Veileder for etablering av friluftsporter

Friluftsporter er tilrettelagte friluftsområder som i tillegg er innfallsporter til større natur- og friluftsområder. De er tilrettelagt for naturopplevelse, friluftsliv, lek, trening og sosialt samvær. Friluftsporter skal være lett tilgjengelige og gi informasjon om naturkvaliteter og friluftsmuligheter på stedet og i omkringliggende områder. Det er hentet inspirasjon og ideer til Friluftsporter...

Innholdstype: Veiledere

Veileder for målbur til fotball

Denne veilederen er utarbeidet av Norges Fotballforbund. Den angir anbefalte dimensjoner, utforming, sikring og vedlikehold for målbur i fotball.

Innholdstype: Veiledere

Veileder for salting av langrennsløyper

På oppdrag fra Norges Skiforbund har John Aalberg utformet en veileder for salting av langrennsløyper. Dette er kunnskap som etterspørres i stadig økende grad, og teoriene har vært mange og til dels udokumenterte. VM i Falun brakte «saltdebatten» til nye høyder, og dermed kom behovet for noe mer konkret. Aalberg har vektlagt at veilederen skal være brukervennlig for anleggseiere og arrangører på...

Innholdstype: Veiledere
Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangementer. Veilederen skal være et verktøy til nytte for både arrangører og myndigheter.

Innholdstype: Veiledere
Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg

Veilederen er utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Kultur- og kirkedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Statens forurensningstilsyn, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Helsedirektoratet har foretatt revisjon av veilederen i samarbeid med nevnte fagmyndigheter. Veilederen ble revidert i 2009.

Innholdstype: Veiledere

Veileder for tennisanlegg

Du finner her en beskrivelse av mål, tekniske krav og annet som du trenger for å bygge et godt tennisanlegg.

Innholdstype: Veiledere

Veileder for vinterflyging

Vintersesongen fører gjerne til mindre flyging i Norge, men dersom du tar nødvendige forhåndsregler er det fullt mulig å fly sikkert om vinteren og både ha glede og nytte av flyet eller helikopteret i denne perioden av året. Veilederen for vinterflyging er utarbeidet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norway og EAA 573.

Sider