Alle temasider

Nyeste publiserte tema

53 resultat(er)
Nedenfor finner du flere temasider
Innholdstype: Temaside

Akeanlegg for aking, bob og skeleton

Du vil her finne nyttige linker for akeanlegg for aking, bob og skeleton.

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Andre innendørsanlegg

Her finner du en oversikt over anleggstyper som på godeidrettsanlegg.no er sortert under kategorien "Andre innendørsanlegg" og har en egen temaside.

Innholdstype: Temaside

Andre utendørsanlegg

Her finner du en oversikt over anleggstyper som på godeidrettsanlegg.no er sortert under kategorien "Andre utendørsanlegg" og har en egen temaside.

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Temaside

Biljardanlegg

Du vil her finne nyttige linker til forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til biljardanlegg.

Innholdstype: Temaside

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Bowlinganlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om bowlinganlegg, så som linker til nasjonalt og internasjonalt forbund, veiledere og banemål.

Innholdstype: Temaside

Bruk og behov

Et idrettsanlegg må brukes dersom det skal være et godt idrettsanlegg. For å sikre at anlegget blir brukt, bør behovet for anlegget kartlegges, og tiltenkte brukere involveres i prosessen.

Innholdstype: Temaside

Castinganlegg

Du finner her informasjon om castinganlegg, nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund og banemål.

Innholdstype: Temaside

Cricketbane

Du vil her finne nyttig informasjon om cricketbaner, så som linker til nasjonalt og internasjonalt forbund, veiledere og banemål.

Innholdstype: Temaside

Danseanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om danseanlegg, så som linker til Norges Danseforbund, veiledere og banemål.

Innholdstype: Temaside

Energi og energieffektivisering

Idrettsanlegg er en kompleks bygningskategori med mange forskjellige bygningstyper. Aktivitetene som foregår i anleggene stiller høye krav til planlegging, bygging og drift. Energibruken i anleggene...

Innholdstype: Temaside

Finansiering

Finansiering av idrettsanlegg er ofte en vanskelig prosess, og kan ta tid å få gjennomført på riktig måte. Det er viktig at man planlegger godt slik at man får utbytte av de statlige støtteordningene...

Innholdstype: Temaside

Finn idrettsanlegg

Både Kulturdepartementet (KUD) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har register over idrettsanlegg i Norge. Informasjon om og linker til disse to finner du her.

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Temaside

Flerbruksanlegg og idrettsparker

Her finner du nyttig informasjon om flerbruksanlegg og idrettsparker.

Innholdstype: Temaside

Fotballanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Friidrettsanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Friluftsanlegg

Du vil her finne nyttige linker, anleggsmanualer og veiledere for friluftsanlegg. Idretter som bruker naturen som anlegg kan hente mye informasjon fra friluftslivsorganisasjoner.

Innholdstype: Temaside

Golfanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til golfanlegg og minigolfanlegg.

Innholdstype: Temaside

Gymnastikk- og turnanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Hundesportanlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om hundesportanlegg.

Innholdstype: Temaside

Hvordan realisere anleggsdrømmen?

Hvordan skal dere realisere drømmen om et nytt idretts- eller nærmiljøanlegg? Her har vi samlet tips for deg som trenger hjelp med å starte opp prosjektet.

Innholdstype: Temaside

Hvordan søke om spillemidler til idrettsanlegg?

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Normalt åpnes det for innsending av søknader den 15. juni hvert år. Kommunene setter egne frister for...

Sider