Nye aktueltsaker

Nyeste publiserte aktueltsaker

194 resultat(er)
Nedenfor finner du flere aktueltsaker
Innholdstype: Aktuelt
Foto: Dyrø og Moen AS

Nytt forbildeanlegg: Eika Sportssenter

En stadig økende studentmasse på NMBU la grunnlaget for en betydelig utvidelse av treningsfasilitetene til Studentsamskipnaden i Ås. Utbyggingen tok utgangspunkt i det eksisterende idrettsbygget, GG-hallen fra 1988. Det nye idrettsanlegget, Eika Sportssenter, ble åpnet i november 2016. I dag har idrettsanlegget blitt et naturlig samlingssted for både studenter og ansatte, og fremstår som et nytt...

Innholdstype: Aktuelt
Fjogstad-Hus TurnArena under åpningen i mai 2019. Foto: Kristin Austigard

Nytt forbildeanlegg: Fjogstad-Hus TurnArena

I Sola idrettspark har idrettslaget Sola Turn etablert en rendyrket turnhall. Takket være blant annet en ivrig hallkomité, en kommune som stilte med tomt, en svært samarbeidsvillig hovedentreprenør og hjelp fra utstyr- og anleggskomiteen i Norges Gymnastikk og Turnforbund, ble det i løpet av ca. 7 måneder bygget en stor basishall for klubbens mange medlemmer.

Innholdstype: Aktuelt

Nytt forbildeanlegg: Hvalstad aktivitetspark

Hvalstad aktivitetspark innbyr til økt fysisk aktivitet. Parken består av en rullepark som er spesialtilpasset rullestolbrukere, egenvekt-trening/parkour, trampoliner og basketkurv. Anlegget ligger i nærheten av Hvalstad skole og knytter organisert og individuell aktivitet sammen. Aktivitetsparken mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for Nyskapende aktivitetsarenaer i 2018, og...

Innholdstype: Aktuelt
Konnerud rundbaneløype. Foto: Ole Martin Anmarkrud

Nytt forbildeanlegg: Konnerud rundbaneløype

Rundbaneløypa på Konnerud i Drammen er en flott kombinasjon av naturlige skogsløyper, maskinbygde partier og traséer, og elementer med ulik vanskelighetsgrad. Til sammen har løypa det meste en rundbaneløype skal inneholde, og den er morsom både for den som sykler og for publikum.

Innholdstype: Aktuelt
Lade idrettspark. Foto: Gode idrettsanlegg

Nytt forbildeanlegg: Lade idrettspark

Lade idrettspark er et kompakt anlegg som kan tilby aktivitetsflater for 17-18 ulike særidretter. Målet med parken var å skape muligheter for de mindre idrettene som manglet treningsarealer tilpasset sin idrett. I 2016 sto det som omtales som "Norges største kunstgressflate" ferdig - en etterlengtet idrettsflate tilpasset amerikansk fotball, baseball, lacrosse, rugby og fotball. Parken...

Innholdstype: Aktuelt
Badeanlegget Nye Gamlingen. Foto: Stavanger kommune (øverst), Elisabeth Tønnessen (nederst)

Nytt forbildeanlegg: Nye Gamlingen

Gamlingen har vært en elsket institusjon i Stavanger siden 1957, og et populært helårs utendørs svømmeanlegg for både unge og eldre. I 2015 måtte det rives på grunn av nye veitraséer i byen. Anlegget måtte erstattes, og her kan du lese om resultatet, Stavanger svømmestadion Gamlingen, som allerede etter to måneders drift hadde hatt 100 000 badegjester i anlegget.

Innholdstype: Aktuelt

Nytt om anlegg fra Norges Skytterforbund

For mange idrettslag er det anlegg som trengs for å få igang rekrutteringen og virksomheten. Norges Skytterforbund har klubbutviklere som møter klubber rundt om i Norge og hjelper dem med å komme videre i prosessen med å realisere blant annet sine anleggsdrømmer.

Innholdstype: Aktuelt

Nytt rulleskianlegg åpnet på Storelva Skistadion

Nå har det 76. rulleskianlegget i Norge åpnet. 2,8 kilometer asfalt er lagt ved Storelva utenfor Tromsø, og det nye helårsanlegget ble akkurat klart til åpningen i starten av september. Dette er et allmennyttig anlegg som skaper en trygg arena for å trene med rulleski rett utenfor Tromsø. Det er Norges Skiforbund som skriver om åpningen på sine sider.

Innholdstype: Aktuelt
Stavern idrettshall, basisrom og styrkerom

Oppdatert forbildeanlegg: Stavern idrettshall

Vi har oppdatert informasjonen om forbildeanlegget Stavern idrettshall her på godeidrettsanlegg.no. Hallen er et forbildeanlegg både for turn og vektløfting, og Larvik Atletklubb har hjulpet oss med opplysninger rundt styrkerommet.

Innholdstype: Aktuelt

Oppstartsseminar for Snörik i Åre

Den 27. august 2018 ble det arrangert oppstartsmøte for SNÖRIK (Snøforsking og innovasjon over riksgrensen) i Åre. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) var arrangør, sammen med Peak Innovation.

Innholdstype: Aktuelt

Oversiktskart for modellflyanlegg

Modellflyseksjonen i Norges Luftsportforbund har lagt ut et kart over alle modellflyplassene som tilhører modellflyklubbene i NLF.

Innholdstype: Aktuelt

Påminnelse til deg som drifter et bade- og svømmeanlegg

Drifter du et bade- og svømmeanlegg i Norge, og ikke mottatt spørreskjema fra NTNU eller din kommune? Da må du lese her.

Innholdstype: Aktuelt
Årets idrettsanlegg 2020 logo

Påminnelse: Hvem fortjener å vinne prisen "Årets Idrettsanlegg 2020"?

Hvilket anlegg synes du skal kåres til Årets idrettsanlegg 2020? Tidligere vinnere er Lislebyhallen, Oslo skatehall, Gamlingen utendørs svømmeanlegg og Bugården ishall. Prisen går til et idrettsanlegg som innbyr både til organisert og egenorganisert aktivitet. Søknadsfrist er 15. mars.

Innholdstype: Aktuelt

Planlegging av nye aktivitets- og idrettsanlegg: intervju med Mikkel Hjort

Landskapsarkitekt og ph.d-student Mikkel Hjort forteller om sitt forskningsprosjekt som handler om planlegging av aktivitets- og idrettsanlegg, og bruk av såkalt evidensbasert design. Videoen er tekstet på engelsk.

Innholdstype: Aktuelt

Plassering av vanninntak til snøproduksjon

Temperaturen på vannet som brukes til snøproduksjon er viktig. Det beste er en temperatur på nærmest mulig 0 grader, slik at vanndråpene fra snøkanonen avgir mindre varme til luften før de begynner å fryse, sammenlignet med å ha en vanntemperatur på 4 grader. Med andre ord: ved å ha en så lav temperatur som mulig på vannet, kan man produsere mer snø.

Innholdstype: Aktuelt

Presentasjoner fra Løypeseminar 2018

Den 5.-7. november ble årets løypeseminar i regi av Norges Skiforbund og Skiforeningen arrangert. Det var flere interessante foredrag rundt skianlegg, preparering og snøproduksjon.

Innholdstype: Aktuelt

Presentasjoner fra NGTF sin Anleggs- og lederkonferanse

I starten av november gjennomførte Norges Gymnastikk- og Turnforbund en konferanse med mange presentasjoner som kan være relevante for flere idretter enn bare turn. Du finner noen av presentasjonene her.

Innholdstype: Aktuelt

Prisvinnende idrettsfasiliteter

I november ble den 25. IAKS-konferansen, International Association for Sports and Leisure Facilities, arrangert. I den siste utgaven av sb-international magazine for sports, leisure and recreational facilities, kan du se en presentasjon av alle de vinnende prosjektene i "2017 IOC IPC IAKS architecture prizes".

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjonsbilde

Råde IL blir en av de første i Norge som tar i bruk en mer miljøvennlig løsning for kunstgress

Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi og seks kommuner/idrettslag (blant annet Fredrikstad kommune og Råde IL), er i gang med et forsøksprosjekt for å finne fram til alternative kunstgresstyper, som bare trenger innfyll av sand, eller som klarer seg helt uten innfyll.

Innholdstype: Aktuelt

Regjeringa gir 1 350 000 kroner til produksjon av gode kart til VM i orientering i Østfold i 2019

– Det er flott at desse karta blir overførte til lokale klubbar etter at VM er over. På denne måten vil dei kome til nytte for orienteringsløparar i alle aldrar. Orientering er ein idrett som passar for alle og karta vil få folk ut i skog og mark, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Innholdstype: Aktuelt

Rekorddeltakelse på "Badeteknisk 2019"

I forrige uke ble "Badeteknisk 2019" på Hamar gjennomført. Her møttes bransjens leverandører, organisasjoner og brukere samt beslutningstagere og driftspersonell, for å diskutere nåtidens og fremtidens behov og løsninger til bade- og svømmeanlegg. Blant foredragsholdere var Senter for idrettsanlegg og teknologi representert ved Bjørn Aas, og vi i godeidrettsanlegg.no sto på stand i...

Innholdstype: Aktuelt

Resultater fra målinger av skadelige biprodukter fra klor i bade- og svømmeanlegg

SIAT sin masterstudent Therese Bergh Nitter presenterte deler av masteroppgaven sin på "7th International Conference 2017 on Swimming Pool and Spa Waters" 4. mai. Presentasjonen har tittelen "Sammenligning av trihalometaner i luften av to innendørs bade- og svømmeanlegg ved bruk av ulike klorprodukter og ulike typer vann". Du finner presentasjonen under "Les mer".

Innholdstype: Aktuelt

Resultater fra målinger av snølageret i Granåsen

I tre sesonger har Senter for idrettsanlegg og teknologi målt snølageret i Granåsen. Her kan du se resultater fra de tre siste årene og lese om hvilke faktorer som påvirker volumendringen av snølageret gjennom sommeren.

Innholdstype: Aktuelt

Ro- og padleanlegg åpnet på Nordåsvatnet i Bergen

Bergen kommune satte av midler til prosjektet i sitt budsjett i 2011, men reguleringsplanen var omfattende og det hele tok tid. I mai 2017 ble planen godkjent, og et drøyt år senere ble anlegget offisielt åpnet.

Innholdstype: Aktuelt

Rulleskianlegg nummer 77 er åpnet

Vegårshei ski- og aktivitetssenter har nå fått et rulleskianlegg med tilhørende skiskytteranlegg. Anlegget skal også få nye hoppbakker. Du kan her se en video fra Norges Skiforbund fra åpningen.

Sider