Vinterdrift av kunstgressbane

Vinterdrift av kunstgressbane

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Til tross for at vinteren har ankommet store deler av Norge, ønsker mange idrettslag å fortsette med "sommeridretter" gjennom denne årstiden. For kunstgressbaner som skal brukes på vinteren, er det viktig å sørge for at eventuelt granulat ikke forsvinner utenfor banen ved snømåking. Mange av de anbefalte tiltakene knyttet til vinterdrift krever innsats før vinteren og snøen kommer, men det finnes også enklere tiltak som kan gjøres etter at snøen har kommet.

I følge Norges Fotballforbund er det fremfor alt vinterdrift og brøyting av banen som fører til at granulat sprer seg til naturen. For å minske granulatsvinnet, kan du som anleggseier velge mellom enten å holde banen stengt i vinterhalvåret, eller å gjøre noen forebyggende tiltak.

På godeidrettsanlegg.no har vi tidligere skrevet en nyhetssak om tiltak alle som vinterdrifter bane kan gjøre. Et annet enkelt tips er å ikke bruke full størrelse på banen når det er mye snø. Dette gir muligheten til å brøyte snøen ut på kantene og forhindre at den, og eventuelt granulat, forsvinner utenfor banen. Å bruke en mindre bane enn vanlig kan dessuten gi muligheter for å trene på teknikk og nærkampspill.

I Kunstgressboka, kapittel 13.3 kan du lese mer om vinterdrift og vedlikehold. Norges Fotballforbund har også lagt ut en video av hvordan banen skal brøytes, dersom man har vinterdrift.

Annen informasjon

70 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Temaside

Amerikanske idretter

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Innholdstype: Veiledere
Norges Fotballforbund sin logo

Drift og vedlikehold av kunstgressbanen: Forberedelser til vinterkunstgressbanen

Dette er den fjerde delen av NFF sin informasjonsserie utgitt i 2018. I denne delen er det tre temaer: Forberedelser av kunstgressbanen for vinteren - både åpne og stengte, informasjon om nye...

Innholdstype: Aktuelt

Etablering av kunstgressbane uten gummigranulat

Råde IL skal etablere et nytt kunstgressdekke uten gummigranulat. Denne typen kunstgressbane kan bli en løsning på miljøproblemene knyttet til bruk av gummigranulat på kunstgressbaner.

Sider