Vet du hvor mye plast det er i en kunstgressbane?

Vet du hvor mye plast det er i en kunstgressbane?

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Kunstgressbaner er et hett tema om dagen. Etter at EUs kjemikaliebyrå, ECHA, foreslo et forbud mot mikroplast som er innsatt i produkter med vilje, har det vært flere medieoppslag om saken. Dersom forslaget om forbud går igjennom kan det forventes en overgangsperiode på om lag seks år, og det er rimelig å anta at forbudet er effektivt innen ti år. Men hvor mye plast er det egentlig i en kunstgressbane?

De siste 15 årene har det blitt bygd omkring 1 000 nye kunstgressbaner, og totalt er det om lag 1 850 kunstgressbaner rundt om i Norge. En gjennomsnittlig kunstgressbane har levetid på 10 år, hvor den så blir renovert og det gamle dekket fjernet. En internasjonal returordning for gammelt kunstgress er en utfordring fordi mengden avfall øker raskt. Hva som kan skje med det gamle kunstgressdekket kan du lese mer om i en tidligere sak på godeidrettsanlegg.no.

En vanlig 11-er kunstgressbane består ofte av et støtdempende underlag (PAD), sandinnfyll, gummigranulat, en backing som ligger under gressfibrene og selve gressfiberet. Ifølge det danske firmaet Re-Match vil den gjennomsnittlige kunstgressbanen veie 216 tonn, fordelt på 7 208 m2 (her er det støtdempende underlaget ikke medregnet). I tabellen under finner du de 216 tonnene fordelt på de ulike komponentene kunstgressbanen er bygd opp av. På grunn av usikkerhet i arealet til kunstgressbanen er tallene avrundet til heltall. Gummigranulatet, gressfiberne og backingen er bygd opp av plastikk.

 

Oversikt over innhold av komponenter i en gjennomsnittlig 11-er kunstgressbane. Tallene er avrundet til heltall på grunn av usikkerheter i kunstgressbanens areal.

Komponenter

Total mengde i banen [tonn]

Total mengde plast i banen [tonn]

kg/m2

Gummigranulat [26,4 %]

57

57

8

Sand [63,4 %]

137

0

19

Gressfibre [4,2 %]

9

9

1

Backing [6 %]

13

13

2

Plastmengde totalt [36,6 %]   79 11
 

Se også:

Europeiske kjemikalietilsynet foreslår begrensninger for å forhindre spredning av mikroplast

Rapport fra ECHA: Annex xv restriction report - proposal for a restriction (22.08.19)

Reagerer på forbud mot kunstgress (artikkel i Dagbladet, 22.07.19)

Prosjektet KG2021: https://www.ntnu.no/siat/kunstgress2021

Annen informasjon

75 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

#påbanen 2018

#påbanen 2018 er en videreføring av fjorårets konkurranse hvor det gis en pengepremie til de fem klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen – og ikke...

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra #påbanen - NFF sitt granulatprosjekt

De fem første vinnerne av #påbanen-prisen har blitt kåret. Premieutdelere var Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og fotballpresident Terje Svendsen.

Innholdstype: Aktuelt

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I løpet av våren og sommeren skal det utføres jordprøver under en kunstgressbane i Moss. Undersøkelsen, som er en del av prosjektet KG2021, skal se nærmere på mengde plastpartikler og tungmetaller.

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Mikroplast og tungmetaller under banen

Prosjektet KG2021 skal utvide kunnskapen omkring miljøpåvirkningen til kunstgressbaner. I den forbindelse har det vært ønskelig å undersøke det øverste jordlaget under en bane med SBR-granulat for å...

Innholdstype: Aktuelt
Logo KG2021

Aktuelt fra prosjektet KG2021: Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke...

Innholdstype: Aktuelt
Logo NFF

Anleggsnytt fra særforbundene uke 11 - 2020

I forbindelse med Norges Fotballforbund (NFF) sitt forbundsting arrangerte man også et seminar, der kunstgressets miljøutfordringer ble løftet frem. Ifølge tall fra NFF har 90 % av kunstgressbanene i...

Innholdstype: Aktuelt
Kollasje logoer til Norges Cricketforbund, Norges Fotballforbund og Norges Skiforbund

Anleggsnytt fra særforbundene uke 44

Norges Cricketforbund forteller om åpningen av treningsnett på Risenga i Asker, Norges Fotballforbund har skrevet en kronikk om kunstgress og Norges Skiforbund har delt ut Anleggsprisen i 2019 til...

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Undersøkelse av tungmetallutlekking fra SBR-gummigranulat benyttet som fyllmateriale i kunstgressbaner (2018)

Oppgaven omfatter laboratorie- og feltforsøk med fokus på utlekking av tungmetaller i vann fra SBR-granulat brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner. SBR-granulat er produsert fra kasserte bildekk...

Innholdstype: Aktuelt
NFF logo

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Innholdstype: Veiledere
Naturvårdsverket

Bygging og vedlikehold av kunstgressbaner (2018)

Det svenske Naturvårdsverket har laget en veileder som belyser eiers og drifters ansvar og plikter, for å unngå miljøproblemer knyttet til spredning av gummigranulat fra kunstgressbaner.

Sider