Storm IF vant for andre gang i #påbanen

Storm IF vant for andre gang i #påbanen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Storm IF fra Skien er også i år én av vinnerne i konkurransen #påbanen - konkurransen hvor det gis pengepremier til de klubbene som er flinkest til å sørge for at gummigranulatet forblir på kunstgressbanen, og ikke sprer seg ut i naturen eller blir med hjem i klær og sko. Storm IF vant i tillegg en kunstgressharv som bevis for godt arbeid rundt graunlatutfordringer.

- Det har vært et stort miljøfokus i fotballorganisasjonen, i media og fra myndighetenes side. Det er ingen tvil om at det har hatt effekt – noe tall fra Miljødirektoratet viser. Vi holder trykket oppe og arrangerer for andre år på rad en konkurranse hvor vi premierer de mest miljøbevisste klubbene. Jeg har stor tro på at vi skal klare å redusere svinnet med 90 prosent innen utgangen av 2020, sier anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold.

Tiltakene Storm IF har gjort er blanet annet å innstallere rist i trappen ved inngangspartiet, fast dekke for snødeponier og tilleggsdeponier med veiduk som dekke.

Les mer hos NFF: Storm IF mottok #påbanen-pris

Annen informasjon

65 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Ny fotball- og flerbrukshall åpnet på Flatåsen i Trondheim

Flatåshallen i Trondheim er Norges første prosjekt som er ferdigstilt med prosjektstyringsmetoden Best Value Procurement. Prosjektet inneholder kommunes første innendørs fotballbane samt en...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Levanger kommune

Nærmiljøanlegg til inspirasjon i Levanger - progresjon, flerbruk og ly og le

Nærmiljøanleggene ved Levanger ungdomsskole er planlagt helhetlig og sett i sammenheng med andre aktivitetsområder i området, slik at anleggene utfyller hverandre i plassering, utforming og bruk. De...

Innholdstype: Aktuelt
Illustrasjonsbilde

Råde IL blir en av de første i Norge som tar i bruk en mer miljøvennlig løsning for kunstgress

Østfold fylkeskommune, i samarbeid med Akershus fylkeskommune, NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi og seks kommuner/idrettslag (blant annet Fredrikstad kommune og Råde IL), er i gang med et...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Granulat på Byåsen arena 2017/2018 (2019)

Pilotprosjektet «Granulat på Byåsen arena 2017/2018» har vært et samarbeid mellom Trondheim kommune, Byåsen fotball, SIAT og NFF. Rapporten beskriver fysiske tiltak som er utført på Byåsen Arena for...

Innholdstype: Publikasjon
Vannomårde Indre Oslofjord Vest logo

Rapport: Kartlegging av gummigranulat-/mikroplastavrenning fra idrettsbaner (2017)

Vannområdet har kartlagt påfyll og avrenning av gummigranulat ved 30 kunstgressbaner i seks kommuner langs med Indre Oslofjord. Resultatene viste at mellom 3 og 5 tonn granulat tapes/etterfylles per...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Kartlegging av gummigranulat/mikroplast i jord nær kunstgressbaner (2018)

Rapporten beskriver spredning av gummigranulat fra tre kunstgressbaner i Asker og Bærum; Hoslebanen, Nadderudbanen og Føykabanen. Betydelige mengder granulat ble funnet i jord utenfor baneområdene.

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Kartlegging av håndtering av granulat på kunstgressbaner (2017)

Miljødirektoratet fikk i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å vurdere om det var behov for å forskriftsregulere opprettelse og drift av kunstgressbaner for å redusere mengde granulat som havner...

Innholdstype: Publikasjon
Elveliv logo

Rapport: Kunstgressbaner i Vannområde Leira-Nitelva: En undersøkelse av gummigranulat på avveie (2019)

"Vannområde Leira-Nitelva" har kartlagt kunstgressbaner innenfor vannområdet sitt og undersøkt om det er gjennomført tiltak for å begrense spredning av granulat. Rapporten inkluderer en...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Markedsanalyse kunstgress (2018)

Senter for idrettsanlegg og teknologi har på vegne av Sveriges kommuner och landsting (SKL) laget en markedsanalyse av kunstgress i 2018. Rapporten beskriver utvikling av kunstgress fra første...

Innholdstype: Publikasjon

Rapport: Miljøvennlige erstatningsprodukter for gummigranulat som innfyllsmasse til kunstgressbaner (2017)

Du finner her en rapport fra danske PlanMiljø som presenterer alternative materialer og løsninger for kunstgress med gummigranulat.

Sider