Snølagringseminar 13.desember kl. 13-15

Snølagringseminar 13.desember kl. 13-15

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Prosjektgruppen i SNÖRIK inviterer til seminar om snølagring. Målet med seminaret er å formidle pågående og fremtidig forskning om snølagring, ta del i anleggenes erfaringer fra snølagring og samle aktører for å diskutere ulike snølagringsutfordringer.

Seminaret vil bli avholdt på Campus Hus U på Akademivägen 3 i Östersund, hvor prosjektgruppen for snølagring vil være på plass. Seminaret er imidlertid åpent for eksterne deltagere via videolink med Zoom-applikasjonen.

Du kobler deg opp til seminaret via denne linken: https://zoom.us/j/699808888

Husk å koble deg opp noen minutter før den planlagte tiden for å sikre at alt fungerer. Slå av mikrofonen for å unngå unødvendig bakgrunnsstøy. Hvis du ønsker å delta i diskusjonen eller stille spørsmål, klikk på Chat-knappen og skriv at du vil si noe, og du vil bli tildelt tid.

 

Program

13.00-13.40 - Prosjektledere i SNÖRIK, Erik Melin Söderström og Sondre Bergtun Auganæs, presenterer resultater fra årets og fjorårets snølagringsmålinger, samt pågående og fremtidige forskningsinnsatser innom snølagring, som en økonomisk analysemodell og smeltemodell.

13.40-15.00 - Presentasjon av anleggene, deres erfaringer med snølagring, avsmeltning om sommeren, av- og pådekking, utkjøring av snø og smelting ved tidlig laging av skispor. Med etterfølgende diskusjon om erfaringer, teknikker og åpningsdato.

Annen informasjon

23 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snøhøsting til Granåsen skisenter (2018)

Oppgaven undersøker muligheten for å benytte seg av snøhøsting til snølagring i Granåsen skisenter. Denne metoden går ut på å samle opp snø fra ulike arealer for å så transportere den til et snølager...

Innholdstype: Publikasjon

"Eksperter i Team": Snølagring (2018)

Oppgaven undersøker hvilke tildekkingsmaterialer som egner seg best for snølagring. Det har blitt gjort enkle kostnadsestimater mellom bruk av sagflis og tekstilduk som dekkemateriale.

Innholdstype: Publikasjon

Bacheloroppgave: Optimalisert snølogistikk i forbindelse med VM i Granåsen 2021 (2016)

Teori om snødistribusjon i anlegg for nordiske grener er et forholdsvis nytt tema. I en tid med stadig varmere og villere vær, er det ikke lenger en selvfølge at man har nok natursnø til å drive...

Innholdstype: Aktuelt

Basic Skills Snow Tour

Norges Skiforbund, anlegg/utviklingsavdelingen sammen med skikretsene inviterer til kurs i bygging av basisanlegg og snøproduksjon. Alle klubber og interesserte fra skianlegg ønskes velkommen til 1,5...

Innholdstype: Aktuelt

Hvor kan man egentlig produsere snø?

Varmere klima, mindre natursnø og flere snøproduksjonsanlegg danner et behov for en kartografisk oversikt over forholdene for snøproduksjon i Norge. Etter en studentoppgave i faget "Eksperter i...

Innholdstype: Verktøy

Hvordan måle snølager - med drone?

I SIAT har vi målt volumet av snølageret i Granåsen i tre sesonger. Til dette arbeidet har vi valgt å bruke drone. Teknikken som brukes kalles fotogrammetri, og går ut på at man tar bilder fra luften...

Innholdstype: Publikasjon

Litteraturprosjekt: Salting av skianlegg (2011)

I et skianlegg er man avhengig av gode snøforhold. Salting av snø er viktig i et skianlegg for å kunne forhindre våt sørpesnø. Her sees det på bruk av forskjellige typer kjemiske salter for optimal...

Innholdstype: Publikasjon

Masteroppgave: Utnyttelse av spillvarme fra snøproduserende maskineri (2016)

Snømangel er et voksende problem i skianlegg verden over. Hvilken strategi bør velges for å sikre gode snøforhold, samtidig som det tas hensyn til kostnader og energibruk? Denne masteroppgaven...

Innholdstype: Aktuelt

Oppstartsseminar for Snörik i Åre

Den 27. august 2018 ble det arrangert oppstartsmøte for SNÖRIK (Snøforsking og innovasjon over riksgrensen) i Åre. Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) var arrangør, sammen med Peak...

Innholdstype: Aktuelt

Plassering av vanninntak til snøproduksjon

Temperaturen på vannet som brukes til snøproduksjon er viktig. Det beste er en temperatur på nærmest mulig 0 grader, slik at vanndråpene fra snøkanonen avgir mindre varme til luften før de begynner...

Sider